Onze visie en missie

Bij ons op school zorgen we voor elkaar. Je mag trots zijn op wie je bent, op wat je leert en wat je maakt. We dagen je uit om het beste uit jezelf te halen. Je leert met hoofd, hart en handen door denken, voelen en doen en je ontdekt wat je allemaal kan. Daarbij bieden we je de richting, de ruimte en de ruggensteun die nodig hebt om je doelen te bereiken. Zo bereiden we je voor op jouw rol in de wereld. 

Onze kijk op leren

Kinderen verschillen in aanleg, leertempo, in wat zij interessant vinden én in de manier hoe zij het beste leren. Wij helpen kinderen ontdekken welke leerstijl het beste bij ze past. De (open) ruimtes op school zijn zó ingericht dat leerlingen op verschillende manieren en plekken kunnen leren.

Onze ambitie

Wij verzorgen kwalitatief goed onderwijs dat zich kenmerkt door een rijke uitdagende leeromgeving en gedegen instructies. Wij zijn een lerende organisatie en realiseren een leerstofaanbod op niveau, volgen de ontwikkeling van leerlingen cyclisch en professionaliseren het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht.
De ouders zijn een heel belangrijke gesprekspartner als het gaat om de ontwikkeling van hun kind. 

Onze kernwaarden zijn: 

 • Verbinding
 • (Mede)verantwoordelijk
 • Openheid
 • (Zelf)vetrouwen
 • Rijke leeromgeving
 • Structuur
 • Samen

De pijlers van ons onderwijs zijn:

 • Passende opbrengsten: Door de instructie het tempo en de leerstof aan te passen aan de mogelijkheden van de leerling en hoge verwachtingen uit te spreken, realiseren wij passende optimale leeropbrengsten, passend bij onze leerlingpopulatie.
 • Anders organiseren: Leren door middel van een klassikale gelaagde instructie, van een workshop, een gastles, een instructie in minigroepjes, zelf het leerplein ontdekken of door samen te leren, in ons onderwijs komt het allemaal langs en wordt het ingezet waar nodig. De leerkracht als instructeur en als coach.
 • Rijke, uitdagende leeromgeving: De uitdagingen die aansluiten bij de kernconcepten in de rijke leeromgeving moeten nieuwsgierigheid en verwondering teweegbrengen. Dus veel mogelijkheden om jezelf en de wereld te ontdekken. Extra aandacht voor de taalrijke omgeving.
 • Leerproces: Om je leermogelijkheden optimaal in te kunnen zetten heb je een aantal metacognitieve vaardigheden nodig: de executieve functies (plannen, een taak starten, werkgeheugen, impulsbeheersing). Daarnaast zijn nieuwsgierigheid en verwondering eigenschappen die onze leerlingen nooit moeten verliezen.
 • Mensontwikkeling: Met de ouders als belangrijkste partner leren we de kinderen zorg te dragen voor de ander en de wereld en voeden we ze op tot verantwoordelijke personen die vertrouwen hebben in zichzelf.
 • Professionele leergemeenschap: In een lerende organisatie werken en leren we samen, maken we gebruik van ieders talenten en erkennen we de verschillen zowel in ons team als in de unit. We vertrouwen elkaar en hebben elkaars feedback nodig om onszelf te versterken en onze doelen te bereiken.

Leren via kernconcepten: inzichten

Kinderen leren op de Prins Clausschool aan de hand van kernconcepten: een verzameling van aan elkaar gerelateerde leerinzichten, thema's. Zij verbinden onderdelen van de leerstof en de werkelijkheid. Via kernconcepten begrijpen kinderen hoe iets werkt en waar de verbanden liggen. Hierna bouwen ze routines op. Dit resulteert in inzicht in jezelf, de directe sociale en fysieke omgeving en de ‘grotere’ wereld.

Doelen schoolbreed aanpakken
Acht weken lang staat er een kc thema centraal waar één of meerdere doelen in terugkomen. We starten met een gezamenlijke activiteit met de hele school en werken eraan in de groep. Na acht weken sluiten we het kernconcept af doormiddel van een presentatie, een gezamenlijke activiteit of de KWIK (Kijk Wat ik Kan) show. 

Het hele jaar zijn de kernconcepten getalbegrip (rekenen en wiskunde) en communicatie (taal) aanwezig. Een overzicht:

 • Mens en maatschappij
  Macht
  Binding         
  Evenwicht en kringloop     
  Communicatie
   
 • Natuur en Techniek
  Energie         
  Kracht en golven    
  Materie         
  Groei en leven        
  Tijd en ruimte
   
 • Algemeen
  Getalbegrip
  Communicatie

Meer weten?

Wilt u weten hoe een schooldag en de units eruitzien? Ontdek dan ons onderwijs in de praktijk.

 • In de praktijk Hoe ziet een schooldag op de Prins Clausschool eruit? En hoe zijn de units ingedeeld? U ontdekt het hier.
 • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met Prins Clausschool? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct.