Hoe leren kinderen op de Prins Clausschool? Lees over onze onderwijsmethode, het aanbod en onze kijk op leren.

Onze kijk op leren

Kinderen verschillen in aanleg, leertempo, in wat zij interessant vinden én in de manier hoe zij het beste leren. Wij helpen kinderen ontdekken welke leerstijl het beste bij ze past. De (open) ruimtes op school zijn zó ingericht dat leerlingen op verschillende manieren en plekken kunnen leren.

8 leerdoelen

Op de Prins Clausschool staan 8 leerdoelen centraal:

 1. Samenwerken: goed samenwerken met anderen.
 2. Bewust bezig zijn: met je werk en met de ander.
 3. Respect: respectvol omgaan met en zorgen voor anderen en de wereld om ons heen.
 4. Doorzettingsvermogen: altijd je best doen en nooit opgeven.
 5. Weten hoe het hoort: goede keuzes maken en goede beslissingen nemen (de goede dingen doen).
 6. Onderzoeken: kritische en onderzoekende houding t.a.v. de wereld om ons heen.
 7. Communicatie: gedachten, gevoelens en ideeën uiten en delen op verschillende manieren.
 8. Aanpassingsvermogen: gedrag en ideeën kunnen veranderen om te passen in verschillende situaties.

Door te werken aan deze doelen, ontwikkelen de kinderen vaardigheden die van groot belang zijn om straks te kunnen leven en werken in de 21e eeuw.

Doelen schoolbreed aanpakken

5 weken lang staat er een thema centraal waar één of meerdere doelen in terugkomen. We starten met een gezamenlijke activiteit met de hele school en werken eraan in de klas. Na 5 weken geeft elke klas een presentatie tijdens de gezamenlijke afsluiting.

Leren via kernconcepten: inzichten

Kinderen leren op de Prins Clausschool aan de hand van kernconcepten: een verzameling van aan elkaar gerelateerde leerinzichten. Zij verbinden onderdelen van de leerstof en de werkelijkheid. Via kernconcepten begrijpen kinderen hoe iets werkt en waar de verbanden liggen. Hierna bouwen ze routines op. Dit resulteert in inzicht in jezelf, de directe sociale en fysieke omgeving en de ‘grotere’ wereld.

Het hele jaar zijn de kernconcepten getalbegrip (rekenen en wiskunde) en communicatie (taal) aanwezig. Een overzicht:

 • Mens en maatschappij
  Macht
  Binding         
  Evenwicht en kringloop     
  Communicatie
   
 • Natuur en Techniek
  Energie         
  Kracht en golven    
  Materie         
  Groei en leven        
  Tijd en ruimte
   
 • Algemeen
  Getalbegrip
  Communicatie

Meer weten?

Wilt u weten hoe een schooldag en de units eruitzien? Ontdek dan ons onderwijs in de praktijk.

 • In de praktijk Hoe ziet een schooldag op de Prins Clausschool eruit? En hoe zijn de units ingedeeld? U ontdekt het hier.
 • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met Prins Clausschool? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct.