• Over goede en slechte scholen
  Over goede en slechte scholen

  De inspectie van het onderwijs constateerde vorige week dat de verschillen tussen de scholen in ons land te groot zijn. Op de ene basisschool wordt wel alles uit het kind gehaald en op de andere gebeurt dat minder. Er zijn scholen waar kinderen aantoonbaar meer kansen hebben op een betere school voor VO en daardoor een betere kans op een interessante baan. We moeten echt eens even stilstaan bij de naam van onze scholen. Wij geven basisonderwijs en die basis moet echt goed zijn. Dat is nu in ons land niet overal het geval.

  • 0
  • Blogpost
 • Wat doet de leraar ertoe?
  Wat doet de leraar ertoe?

  Wie heeft hem niet gehad, die ene bijzondere leraar – naast alle andere gewone leraren – die je juist wist te enthousiasmeren, die je interesse heeft gewekt, je blik heeft verruimd. Soms wist je niets eens waaraan het lag dat je het leren juist bij deze leraar veel leuker vond dan bij de andere. En andersom kan het ook: via Franse familie heb ik al heel vroeg een beetje Frans leren spreken en tijdens de vakantie in Frankrijk kon ik zonder enige moeite met iedereen Frans praten. Maar zodra ik in het klaslokaal zat en een Franse les bij een bepaalde leraar volgde, was ik niet meer in staat om maar een enkel Frans woordje spreken.  

  • 0
  • Blogpost
 • Kan de buitenschoolse wereld het leersucces van kinderen beïnvloeden?
  Kan de buitenschoolse wereld het leersucces van kinderen beïnvloeden?

  Vanaf vier jaar gaan kinderen in Nederland naar de basisschool. Acht jaar later gaan ze naar de middelbare school. Deze wordt dan –afhankelijk van de leerweg – vier, vijf of zes jaar bezocht. Volgens de rijksoverheid heeft een kind in het basisonderwijs recht op totaal 7.520 normuren onderwijs. In het voortgezet onderwijs ligt het aantal normuren tussen 3.700 en 5.700. Een vwo-leerling zal dus uiteindelijk rond 13.220 uur onderwijstijd (dus zonder pauzes en tussenuren) op school hebben gezeten. Dat lijkt wel heel veel. En het is dan ook meer dan begrijpelijk dat de school een belangrijk een groot aandeel heeft aan de ontwikkeling van een kind. 

  • 0
  • Blogpost
 • Over een motie, de cito toets en de toekomst...
  Over een motie, de cito toets en de toekomst...

  De Tweede kamer heeft pas, 22 februari j.l., een motie aangenomen van Bruins en Ypma, waarin de regering wordt gevraagd met voorstellen te komen om de eindtoets minder bepalend te laten zijn voor de beoordeling van de basisscholen. De individuele ontwikkeling van het kind moet een grotere rol spelen in de kwaliteit van basisscholen. 

  • 1
  • Blogpost