Onze visie op onderwijs

Kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op werken en leven in de 21e eeuw: dat doet GelderVeste vanuit een verbindende visie met 19 scholen samen.

In deze tijd is kennis kunnen toepassen belangrijker dan kennis bezitten. Hiervoor zijn meerdere talenten nodig. Eén baan voor het leven is geen wetmatigheid meer. Hierop speelt het onderwijs op de GelderVeste-scholen in. Wij herkennen, erkennen en ontwikkelen de unieke talenten van ieder kind. Wij kijken naar het maximaal haalbare niveau op cognitief, motorisch, creatief en sociaal-emotioneel vlak.

Eigen leerstijl ontwikkelen

Kinderen leren het beste op een manier die goed aansluit bij de werking van hun hersenen. Wij helpen kinderen ontdekken welke leerstijl het beste bij ze past. Het aanbod, de instructie en begeleiding passen we hier specifiek op aan. Kinderen zijn mede verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en krijgen het vertrouwen om zelf keuzes te maken.

Leren doe je op veel manieren

Uit onderzoek blijkt: de klassieke leermethodes zijn niet langer toereikend voor het kind van nu, in de wereld van nu. Je kunt ook anders leren met techniek, muziek en taal. We bieden kinderen een grote variatie aan leerbronnen. Voor kinderen is de ‘grenzeloosheid’ van de wereld vanzelfsprekend: nieuwe media oefenen een grote invloed uit op hun dagelijks leven. We gebruiken daarom vaak ‘devices’ als iPads en laptops.

Leren doe je overal

Op onze scholen overstijgt de leerstof de traditionele vakindeling. We bieden een verzameling van aan elkaar gerelateerde leerinzichten. Ontdekkend leren speelt hierbij een grote rol: zelf ontdekken hoe iets werkt en waar de verbanden liggen. We zorgen dat ze begrijpen waarom ze iets leren en dit toe kunnen passen in de praktijk. Het onderwijs strekt zich uit buiten de school. We gaan er zoveel mogelijk op uit. Ook halen we experts van buiten naar binnen in de school. We creëren zo een rijke leeromgeving.

De basis: normen en waarden

De leerkrachten garanderen structuur, orde en ondersteuning in het leerproces. We hebben duidelijke gedragsregels, daarom kunnen de kinderen in rust leren, in open ruimtes. Het herkennen van normen en waarden staat voorop. Kinderen leren respectvol en belangstellend met elkaar om te gaan. We leren ze om samen te leven, ongeacht afkomst of levensovertuiging. Ook besteden we veel aandacht aan de natuur, de aarde, het milieu en duurzaamheid.