Visie op onderwijs

Kwaliteitsontwikkeling is een voortdurend proces van beter worden: ontwikkelen vanuit vertrouwen. Zo ontwikkelt GelderVeste zich tot een continu lerende organisatie.

De ambitie voor GelderVeste in de periode 2019-2023 is als volgt:

We zijn een scholengroep die excellent onderwijs verzorgt, waarbij kinderen zich breed ontwikkelen vanuit enthousiasme en inspiratie tot burgers die bij blijven dragen aan een veranderende en harmonieuze maatschappij

“We ontdekken, onderscheiden én ontwikkelen de specifieke talenten van kinderen. Daarbij staat de groei van het kind centraal. ”

Groeiend leren

Op onze scholen kijken we voorbij de grenzen van de traditionele vakgebieden. We laten kinderen zelf onderzoeken hoe iets werkt en waar de verbanden liggen

Wat betekent dit voor het onderwijs?

Dat betekent dat we in ons onderwijs meer focussen op het kunnen toepassen van kennis in plaats van dat we zorgen dat kinderen over zoveel mogelijk kennis beschikken. We helpen kinderen te onderzoeken welke leerstijl het beste bij ze past. We herkennen, erkennen en ontwikkelen de unieke talenten van ieder kind. En we helpen kinderen maximaal te groeien op cognitief, motorisch, creatief én sociaal-emotioneel vlak. Het aanbod, de instructie en begeleiding passen we hier specifiek op aan. We maken kinderen medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces en helpen hen het vertrouwen te ontwikkelen om hun eigen keuzes te maken. 

“We willen dat ieder kind zijn kwaliteiten maximaal benut. ”

Kwaliteiten zijn niet alleen leerresultaten. We moeten de kinderen goed kennen om te weten wat hun talenten zijn.

Al een aantal jaar houden we ons bezig met de 21ste-eeuwse vaardigheden die kinderen zo hard nodig lijken te hebben. Onze scholen maakten al een flinke transitie door. Nu is het moment gekomen om onze ambities te verrijken en te verdiepen. Het gaat er om kinderen de juiste tools aan te reiken, zodat ze precies over díe vaardigheden beschikken die de 21ste eeuw van hen vraagt. Onder invloed van technische, politieke en economische ontwikkelingen verandert de maatschappij namelijk zó snel dat we kinderen nauwelijks op die toekomst kunnen voorbereiden. Wij denken dat kinderen zoveel meer hebben aan een onderzoekende houding: ten opzichte van de wereld om hen heen én ten opzichte van zichzelf. Zodat ze zich op basis van wie ze zijn en wat ze kunnen zich steeds opnieuw weten te verhouden tot de maatschappij, juist als die zo sterk in beweging is. Het alleen brengen van informatie die zelden tot kennis overgaat, is niet meer van deze tijd.

“Binnen onze scholengroep zorgen we voor een nauwe samenwerking tussen iedereen die invloed heeft op de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen; ”

De basis: normen en waarden

We zien de school als een groeigemeenschap; wat eerst in een kleine kring op traditionele wijze gebeurde (de leerkracht draagt zijn kennis over op het kind), breidt zich nu uit. Van een lerende leerling, in een lerende leeromgeving met een lerende leerkracht, naar uiteindelijk een hele groeigemeenschap waarin ook ouders, ondersteuningscoaches, directeuren en het bestuur hun eigen rol hebben en net als het kind (dat in de basis nieuwsgierig is en gericht is op ontdekken) een onderzoekende houding ontwikkelen. 

Van buiten naar binnen en vice versa

Het onderwijs strekt zich uit buiten de school. We gaan er zoveel mogelijk op uit. Ook halen we experts van buiten naar binnen in de school. Zo creëren we een rijke leeromgeving. 

“We zijn een scholengroep die de medewerker als professional ziet. ”

Het beste uit leerlingen halen, begint met de medewerker. Die werkt doelgericht vanuit de eigen kracht en eigen talenten en is ambitieus om zich te blijven ontwikkelen.