Privacy RegelementGelderVeste

Het privacyreglement maakt duidelijk (transparant) aan de personen van wie gegevens worden verzameld (ook wel betrokkenen genoemd) waarvoor de verzamelde gegevens nodig zijn en welke gegevens dit zijn (doel en doelbinding uit de vuistregels). Ook is hierin te lezen wie binnen de school toegang heeft tot deze gegevens, hoe de gegevens zijn beveiligd en met wie ze mogen worden uitgewisseld. Download hier het volledige privacyreglement van GelderVeste.