Contact

 • 0575 - 462573
 • Decanijeweg 3 7251 BP Vorden
 • Contactformulier
 •  
 •  
 •  
College van Bestuur

cvb@gelderveste.nl

Voorzitter: Liesbeth Nap

De voorzitter heeft de algehele leiding en eindverantwoordelijkheid over de organisatie en voert overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

raadvantoezicht@gelderveste.nl

 • Sam Terpstra (Voorzitter)
 • Inge Nieuwenhuis
 • Ruud Brinkman
 • Aly Smelt-Medendorp
 • Aletha Dera

Overzicht nevenfuncties RvT

De Raad van Toezicht controleert de voorzitter van het College van Bestuur op hoofdlijnen.