Contact

  • 0575 - 462573
  • Decanijeweg 3 7251 BP Vorden
  • Contactformulier
  •  
  •  
College van Bestuur

cvb@gelderveste.nl

Voorzitter: Liesbeth Nap

De voorzitter heeft de algehele leiding en eindverantwoordelijkheid over de organisatie en voert overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

raadvantoezicht@gelderveste.nl

  • Sam Terpstra (Voorzitter)
  • Inge Nieuwenhuis
  • Ruud Brinkman
  • Aly Smelt-Medendorp
  • Aletha Dera

Overzicht nevenfuncties RvT

De Raad van Toezicht controleert de voorzitter van het College van Bestuur op hoofdlijnen.