Privacy Policy GelderVeste

GelderVeste verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke (zoals bedoeld in de AVG).

Cookies

Wij plaatsen de volgende cookies:

  • Cookies voor extra functionaliteit: Deze cookies worden geplaatst om extra functionaliteit in te schakelen, zoals Google Maps (+ Streetview), YouTube, ShareThis (delen van pagina's via Social Media) en Twitter-feeds.
  • Cookies voor analytische doeleinden / verbeteren toekomstige gebruikerservaring: Met behulp van Google Analytics houden wij anonieme gebruikersstatistieken bij. Hierin kunnen wij zien welke pagina's populair zijn en welke pagina's juist dienen te worden verbeterd. Zo kunnen wij de gebruikerservaring op de langere termijn verbeteren.
  • Cookies voor kernfuncties: Hieronder valt o.a. de sessie-cookie, die ervoor zorgt dat de beveiliging en contactformulieren goed werken.

Persoons- & technische gegevens

Wij verwerken de volgende persoons- & technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina's die u bekijkt (geanonimiseerd)

  • Basisinformatie zoals uw naam (contactformulier)
  • Contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers (contactformulier)

Waarom wij deze persoonsgegevens verwerken?

Om u van dienst te kunnen zijn bij het indienen van een contactaanvraag, offerteaanvraag, een aanmelding/inschrijving of een andere aanvraag/actie voor analyse en verbetering van onze website.

Gegevensverwerking en deling

Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van commerciële doeleinden binnen de eigen organisatie, een overeenkomst, vanwege een wettelijke verplichting, met uw toestemming en/of vanwege een gerechtvaardigd belang.

Een deel van deze gegevens delen wij met de volgende derde partijen:

  • Google - volledig geanonimiseerde gegevens voor meten bezoekgedrag en websitestatistieken

Bewaartermijn

Uw gegevens worden, wanneer deze niet meer worden gebruikt en er geen belang meer bestaat in het bewaren van deze gegevens, in de website voor max. 24 maanden opgeslagen.

Beveiliging

Alle persoonsgegevens die door deze website worden verwerkt en opgeslagen zijn nauwkeurig beveiligd met passende technische en organisatorische maatregelen. Voor (geanonimiseerde) gegevens die door Google Analytics verwerkt worden hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten en deze worden exclusief via een versleutelde verbinding (SSL) met Google gedeeld.

U kunt bij vragen hierover contact opnemen met ons.

Recht op verwijderen

U heeft te allen tijde het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, door ons te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen wanneer de gegevens niet langer juist zijn of verwerking hiervan niet langer is gerechtvaardigd; dit ter onzer beoordeling. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.