De Prins Clausschool: werken aan optimale leeropbrengsten en persoonlijke ontwikkeling

In deze tijd is het belangrijk dat je weet waar je talenten liggen én dat je deze benut. Op de Prins Clausschool in Zutphen kijken we bij ieder kind naar de maximaal haalbare leeropbrengsten en zorgen we voor een optimale persoonlijke ontwikkeling.

In ons onderwijs gaan we uit van 8 persoonlijke doelen. Samenwerken staat hierbij voorop. Door te werken aan deze doelen, leren de kinderen zichzelf goed kennen. 

  • In de praktijk
    In de praktijk Hoe ziet een schooldag op de Prins Clausschool eruit? En hoe zijn de units ingedeeld? U ontdekt het hier.
  • Direct regelen
    Direct regelen Persoonlijk kennismaken met Prins Clausschool? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct.
 
Ontdek ons onderwijs

Op de Prins Clausschool overstijgt de leerstof de traditionele vakindeling. ‘Kernconcepten’ bieden een verzameling aan elkaar gerelateerde leerinzichten. We maken hiervoor gebruik van het International Primary Curriculum (IPC): de kinderen ontwikkelen kennis en vaardigheden aan de hand van thema’s die aansluiten bij hun eigen belevingswereld.

De Prins Clausschool is gevestigd in de Zutphense ‘Zuidwijken’. Hier wonen jong en oud samen. Op onze school is er volop ruimte voor sport, spel en persoonlijk contact. Naast schoollessen vinden hier ook andere activiteiten plaats, zoals muziek-, sport- en culturele activiteiten: de Prins Clausschool staat midden in de maatschappij.