Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, onderwijs gebeurt niet alleen op school. De Prins Clausschool wil graag een actief partnerschap tussen de ouders en de school. Regelmatig contact met u is voor het welzijn van uw kind erg belangrijk.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u als ouder de jaarkalender. Ook krijgt u elke 3 weken onze nieuwsbrief via Social Schools. Daarnaast houden we u op de hoogte via de agenda van Social Schools en eventueel Facebook. 

Leerkracht ziek? Afspraak verschoven? Activiteit afgelast? De Prins Clausschool maakt gebruik van Social Schools. Hiermee kunnen we u snel een bericht sturen. 

 

Huisbezoek

De leerlingen die starten in unit 1 krijgen in de eerste weken een huisbezoek van de leerkracht.

Rapportages

Elk kwartaal ontvangt u een rapportage over de ontwikkeling van uw kind. Deze ontvangt u in verschillende vormen: 

 • Ontwikkelgesprek
  Samen met u en uw kind bespreken we de ontwikkeling van uw kind. Tijdens dit gesprek kijken we onder meer hoe de ontwikkeling van uw kind zich verhoudt tot het gemiddelde in Nederland. 
   
 • Spiegelblad
  U als ouder, uw kind én de leerkracht schetsen op papier een beeld over de voorgaande periode. Door dit te spiegelen aan elkaar ontstaat een compleet beeld van de leerling.
   
 • Portfoliogesprek
  Alle kinderen verzamelen gedurende het schooljaar opdrachten in hun portfolio. Alles wat de leerling belangrijk vindt mag in dit portfolio. Dit laat het niveau van het werk en de uitwerkingen van de kernconcepten zien.
   
 • Ontwikkelingsverslag
  De leerkracht schrijft een verslag waarin de ontwikkeling van uw kind en de behaalde doelen worden beschreven.
 • Medezeggenschap  

  De medezeggenschap op de Prins Clausschool is als volgt geregeld:

  • Medezeggenschapsraad
   Ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.
  • Ouderraad
   Activeert de ouderparticipatie en heeft een organiserende en coördinerende functie bij iedere vorm van ouderhulp.
  • Leerlingenraad 
   Kinderen uit de leerlingenraad vertellen wat ze belangrijk vinden op school. Het draait op school allemaal om de kinderen, dus hun mening telt!
  • Klankbordgroep 
   Betrokken en signalerende, kritische ouders kijken en denken actief mee in het nieuwe leersysteem.
 • In de praktijk Hoe ziet een schooldag op de Prins Clausschool eruit? En hoe zijn de units ingedeeld? U ontdekt het hier.
 • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met Prins Clausschool? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct.