Ontdek ons onderwijs

Hoe ziet een schooldag op de Prins Clausschool eruit? En hoe zijn de units ingedeeld? U ontdekt het hier.

 

Hoe ziet een schooldag eruit?

De dag begint met een inloop van 8:20 tot 8:30 uur. De kinderen gaan dan naar de basiskring in hun unit. Een basiskring wordt gevormd door kinderen uit de verschillende leerjaren van de unit. In de kring bespreken we de dag van vandaag; wat staat er op het programma, de bijzonderheden komen aan de orde en we bespreken de actualiteit. Ook als kinderen iets meegemaakt hebben is hier ruimte om dit te delen.

Na de basiskring volgen de leerlingen een basisvak met de kinderen van hun eigen leerjaar. Rekenen wordt gegeven in de rekenruimte door de rekenleerkracht, taal in de taalruimte door de taalleerkracht. De leerkracht geeft een uitleg waarbij rekening wordt gehouden met tempo- en niveauverschillen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen veel positieve feedback krijgen tijdens het leren. Na afloop van de les wisselen de leerlingen van ruimte en van leerkracht.

Op de middagen wordt er in de units leerjaar-doorbrekend gewerkt. We werken dan themagericht. De kinderen worden met opdrachten uitgedaagd om zelf te ontdekken en te onderzoeken. We komen in de opdrachten tegemoet aan de verschillende leerstijlen, interesses en talenten van kinderen. 

 

Dagopening

De dag begint met een inloop van 8.20 uur. Om 8.30 uur start de les en zitten de kinderen in de basiskring. In de kring bespreken we het dagprogramma, het onderwijsaanbod en de actualiteit. Unit 1 viert de verjaardagen aan het begin van de dag, want voor jonge kinderen is het natuurlijk veel te spannend om een hele dag te moeten wachten!

Aan het werk

Om 8.45 uur gaan de kinderen aan de slag. Ze krijgen instructie, verwerken de stof en ontvangen reflectie. Dit geldt voor de basisvakken, kernconcepten en creatieve vakken. Elk kind krijgt per activiteit de tijd en ruimte die hij of zij nodig heeft. De leerkrachten instrueren, begeleiden, observeren of gaan in gesprek met het kind.
De kinderen krijgen instructie in kleine groepjes op hun niveau. Maar we geven ook gelaagde klassikale instructies. Zo kan de leerkracht goed kijken of de kinderen de instructie goed oppikken en waar nodig krijgt het kind begeleiding.

 

De dag afsluiten

Om 13.45 uur komen de kinderen weer bij elkaar in de basisgroep voor de afsluiting van de dag. We blikken terug op de dag en kinderen vertellen hun ervaringen: ‘Wat heb ik geleerd?’ en ‘Hoe is het gegaan?’ Na de afsluiting gaan de kinderen om 14.00 uur naar huis of naar de buitenschoolse opvang.

 • Ontdek de units  

  Op de Prins Clausschool werken we met units. Jongere en oudere kinderen kunnen elkaar helpen en van elkaar leren. Binnen elke unit zijn de leerlingen ingedeeld in basiskringen.

  Unit 1:                  groep 1, 2, 3
  Unit 2:                  groep 4, 5
  Unit 3:                  groep 6, 7
  Unit 4:                  groep 8  Kinderen kunnen maximaal 2 keer per jaar naar een nieuwe unit overgaan. Een leerling gaat naar de volgende unit als het aanbod daar beter past bij zijn ontwikkeling op sociaal- en emotioneel niveau of zijn belangstelling. Elke overgang gebeurt in nauw overleg met het kind, de ouders en de leerkracht.

 • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met Prins Clausschool? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct.