Hoe ziet een schooldag op de Prins Clausschool eruit? En hoe zijn de units ingedeeld? U ontdekt het hier.

Hoe ziet een schooldag eruit?

Tijdens de schooldag verplaatsen kinderen zich continu door de (open) ruimtes. Rekenen wordt gedaan in de rekenruimte, taal in de communicatieruimte, techniek in de ontdekruimte, lezen in de bibliotheek en schilderen doen we in het atelier.

Dagopening

De dag begint met een inloop van 8.20 uur. Om 8.30 uur start de les en zitten de kinderen in de basiskring. In de kring bespreken we het dagprogramma, het onderwijsaanbod en de actualiteit. Unit 1 viert de verjaardagen aan het begin van de dag, want voor jonge kinderen is het natuurlijk veel te spannend om een hele dag te moeten wachten!

Aan het werk

Om 9.00 uur gaan de kinderen aan de slag. Ze krijgen instructie, verwerken de stof en ontvangen reflectie. Dit geldt voor de basisvakken, kernconcepten en creatieve vakken. Elk kind krijgt per activiteit de tijd en ruimte die hij of zij nodig heeft. De leerkrachten instrueren, begeleiden, observeren of gaan in gesprek met het kind.

Tijdens de instructie wordt gewerkt aan een stap in de leerlijn, in kleine groepen van maximaal 8 kinderen. Zo sluit de instructie aan bij het niveau van elk kind. De leerkracht observeert en waar nodig krijgt het kind begeleiding.

De dag afsluiten

Om 13.50 uur komen de kinderen weer bij elkaar in de basisgroep voor de afsluiting van de dag. We blikken terug op de dag en kinderen vertellen hun ervaringen: ‘Wat heb ik geleerd?’ en ‘Hoe is het gegaan?’ Dit is ook het moment voor jarigen om te trakteren. Na de afsluiting gaan de kinderen om 14.00 uur naar huis of naar de opvang.

 • Ontdek de units  

  Op de Prins Clausschool werken we met units. Jongere en oudere kinderen kunnen elkaar helpen en van elkaar leren. Binnen elke unit zijn de leerlingen ingedeeld in basiskringen.

  Unit 1:                  groep 1, 2, 3
  Unit 2:                  groep 4, 5
  Unit 3:                  groep 6, 7
  Unit 4:                  groep 8  Kinderen kunnen maximaal 2 keer per jaar naar een nieuwe unit overgaan. Een leerling gaat naar de volgende unit als het aanbod daar beter past bij zijn ontwikkeling op sociaal- en emotioneel niveau of zijn belangstelling. Elke overgang gebeurt in nauw overleg met het kind, de ouders en de leerkracht.

 • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met Prins Clausschool? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct.