Op onze school zijn ouders belangrijk: als opvoeders en als gesprekspartners voor ons. Het is bijzonder dat wij als school bij mogen dragen aan de ontwikkeling van uw kind. Het samen delen van informatie vinden wij vanzelfsprekend. Hiervoor plannen wij gesprekken op gezette tijden, maar ook tussentijds kunnen ouders komen als er behoefte is aan een overleg.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u als ouder de jaarkalender. Daarin vindt u een overzicht van alle activiteiten. Ook krijgt u wekelijks onze nieuwsbrief via de mail.

Thema-avonden

Eén keer per jaar organiseert onze school een thema-avond. De uitnodiging ontvangt u via de nieuwsbrief.

Portfoliogesprekken

Kenmerkend voor onze school is dat kinderen bewust bezig zijn met hun leerproces. Door het jaar heen verzamelen zij ‘trotswerkjes’ in hun portfoliomap waarmee zij hun ontwikkeling laten zien. Enkele keren per jaar presenteren zij dit in een portfoliogesprek aan de ouders. Dit wordt samen met de leerkracht voorbereid.

 • Medezeggenschap  

  De medezeggenschap op De Zonneboom is als volgt geregeld:

  • Medezeggenschapsraad: een groep ouders en leerkrachten praat mee over het beleid op onze school.
  • Ouderraad: een groep ouders organiseert en coördineert festiviteiten zoals: Sinterklaas, Kerst etc.
  • Leerlingenraad: kinderen uit de leerlingenraad vertellen wat ze belangrijk vinden op school. Ze dragen ideeën aan en denken mee in oplossingen.
 • Ons onderwijs in de praktijk Hoe verloopt een schooldag op De Zonneboom? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.
 • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met De Zonneboom? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel ’t direct.