Hoe ziet een schooldag op de Zonneboom er uit? En hoe zijn de units ingedeeld? U ontdekt het hier.

De organisatie van de dag

Op basisschool De Zonneboom werken de kinderen in units. Een unit bestaat uit 2 of 3 leerjaren. De kinderen werken in deze unit samen in verbonden leerruimtes. Unit 1 is voor leerjaar 1, 2 en 3,  unit 2 is voor leerjaar 4 en 5 en unit 3 is voor leerjaar 6, 7 en 8.

Hoe ziet een schooldag eruit?

De dag begint met een inloop van 8.15 tot 8.30 uur. De kinderen gaan dan naar de basiskring in hun unit. Een basiskring wordt gevormd door kinderen uit de verschillende leerjaren van de unit. In de kring bespreken we de dag van vandaag; wat staat er op het programma, de bijzonderheden komen aan de orde en we bespreken de actualiteit. Ook als kinderen iets meegemaakt hebben is hier ruimte om dit te delen.

Na de basiskring volgen de leerlingen een basisvak met de kinderen van hun eigen leerjaar. Rekenen wordt gegeven in de rekenruimte door de rekenleerkracht, taal in de taalruimte door de taalleerkracht. De leerkracht geeft een uitleg waarbij rekening wordt gehouden met tempo- en niveauverschillen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen veel positieve feedback krijgen tijdens het leren. Na afloop van de les wisselen de leerlingen van ruimte en van leerkracht.

Op de middagen wordt er in de units leerjaar-doorbrekend gewerkt. We werken dan themagericht. De kinderen worden met opdrachten uitgedaagd om zelf te ontdekken en te onderzoeken. We komen in de opdrachten tegemoet aan de verschillende leerstijlen, interesses en talenten van kinderen. 

De dag afsluiten

Om 13.30 uur komen de kinderen weer bij elkaar in de basisgroep voor de afsluiting van de dag. We blikken samen terug en delen onze ervaringen. Om 14.00 uur sluiten wij de schooldag af.

  • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met De Zonneboom? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel ’t direct.