Hoe leren kinderen op De Zonneboom? Lees over onze onderwijsmethode, het aanbod en onze kijk op leren.

Onze kijk op leren

Op De Zonneboom staat onderzoekend leren centraal. Kinderen gaan zelf op onderzoek uit en zoeken zelfstandig naar een oplossing. Uiteindelijk wordt deze werkwijze een routine. Wij stimuleren de volledige ontwikkeling van kinderen. Naast de basisvakken taal en rekenen horen daar ook bewegen, creativiteit, persoonsontwikkeling en kennis van de wereld bij. We gaan regelmatig op pad om de wereld om ons heen te ontdekken.

Onderzoekend leren

Kinderen verschillen in aanleg, leertempo, in wat zij interessant vinden én in de manier hoe zij het beste leren. Wij helpen kinderen ontdekken welke leerstijl het beste bij ze past en zo hun talenten te ontdekken en te benutten. Het aanbod, de instructie en begeleiding passen we hier specifiek op aan.

De ruimtes op school zijn zó ingericht dat leerlingen op verschillende manieren en plekken kunnen leren. De leerlingen werken in units en plannen zelf of met begeleiding hun dag in aan de hand van het onderwijsaanbod.

Leermodel

In het leermodel van De Zonneboom onderscheiden we 3 soorten kennis:

 • Inzichten: inzicht opbouwen door middel van concrete ervaringen en beelden.
 • Routines: oefenen aan de hand van materialen en activiteiten tot een vaardigheid wordt beheerst.
 • Feiten: studeren met behulp van boeken, ICT, medeleerlingen en volwassenen.
 • Leren via kernconcepten: inzichten  

  Kinderen leren aan de hand van kernconcepten: een verzameling van aan elkaar gerelateerde leerinzichten. Zij verbinden onderdelen van de leerstof en de werkelijkheid. Via kernconcepten begrijpen kinderen hoe iets werkt en waar de verbanden liggen. Hierna bouwen ze routines op. Dit resulteert in inzicht in jezelf, de directe sociale en fysieke omgeving en de ‘grotere’ wereld.

  Het hele jaar zijn de kernconcepten getalbegrip (rekenen en wiskunde) en communicatie (taal) aanwezig. Een overzicht:

  Mens en maatschappij

  • Macht
  • Binding         
  • Evenwicht en kringloop     
  • Communicatie

  Natuur en Techniek

  • Energie         
  • Kracht en golven     
  • Materie         
  • Groei en leven        
  • Tijd en ruimte

  Algemeen

  • Getalbegrip
  • Communicatie
    

Meer weten?

Wilt u weten hoe een schooldag en de units eruitzien? Ontdek dan ons onderwijs in de praktijk.

 • Ons onderwijs in de praktijk Hoe verloopt een schooldag op De Zonneboom? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.
 • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met De Zonneboom? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel ’t direct.