Kernwaarden en identiteit: vijf kernwaarden als fundament

Kernwaarden en identiteit

In het handelen van alle medewerkers van de Zonneboom staan vijf kernwaarden centraal. Elke beslissing, alles wat we communiceren en bij elk contact met ouders of leerlingen houden we deze in ons achterhoofd. Het zijn: vertrouwen, eigenheid, aandacht, enthousiasme en respect.

Vertrouwen tussen kinderen, ouders en medewerkers betekent luisteren, meedenken en communiceren met elkaar. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Maar vertrouwen is ook loslaten en elkaar bewegingsvrijheid geven.

Bewonder de eigenheid van ieder individu. Dat leren we alle kinderen en zo werken we zelf ook. We onderzoeken uiteenlopende culturen en gebruiken. Daarnaast leert en ontwikkelt ieder kind zich anders. Die kans krijgen leerlingen bij ons.

Aandacht geven is niet alleen heel goed luisteren en meedenken. Aandacht is ook constateren dat er wat aan de hand is of dat iemand niet lekker in zijn vel zit. De ontwikkeling van iedere leerling continu monitoren. Het portfolio is hier een goed hulpmiddel voor.

Enthousiasme is de grondhouding van al onze medewerkers. Wij verleggen de grenzen voor een nog beter resultaat. Door leerlingen actief te betrekken bij hun leerproces en leerdoelen creëren we dat enthousiasme ook bij hen.

Waardering voor elkaar. Respect voor ieder individu. Het begint bij normen en waarden. Openstaan voor iedereen. Daarnaast is elkaar aanspreken en feedback geven zeer belangrijk. Wij handelen vanuit gelijkwaardigheid. Tussen leerlingen, leraren, ouders en schoolleiding. Bij gelijkwaardigheid ontstaat er een open situatie, waarin mensen elkaar aan durven te spreken. Allen dan kan een kind input geven voor zijn leerproces en doelen.

 • Onderwijs met lef  

  Maak kennis met 't Lef-concept. Dit vormt de basis voor het onderwijs op de Zonneboom. 't Lef-concept rust op vier pijlers: thematisch, leerdoelgericht, eigenaarschap en flexibel.

  Ons vertrekpunt bij de wereldoriëntatie is altijd een thema. En daar maken we veel werk van. Samen met de leerlingen en de ouders. We kleden de school aan en richten de leeromgeving in, zodat het onderwerp ook echt gaat leven. We stemmen onze vakken en lessen af op het thema. Woordenschap, creatief, dans, muziek, ICT en techniek, bijvoorbeeld. We schakelen expertise van buiten in om het nog levendiger te maken. Dat noemen wij thematisch leren.

  Elke lesmethode en elke school heeft leerdoelen. Op de Zonneboom betrekken we de leerling actief bij hun leerdoelen. De doelen worden per indiviuele leerling opgesteld vanuit hun protfolio. Deze doelen worden voor de leerling helder en duidelijk benoemd. Bovendien zijn ze altijd zichbaar zodat de leerlingen ze letterlijk zien hangen. Daarnaast worden de doelen altijd MET de leerling geëvalueerd. Dit noemen wij leerdoelgericht.

  Vroeger gingen de kinderen zitten in de schoolbanken en hoorden ze wat het programma was, welke stof ze moesten leren en hoe ze dit moesten doen. Tijden veranderen en de Zonneboom verandert mee. Bij ons krijgen kinderen de tijd om hun eigen leerstijl te ontwikkelen. En mogen zelf invullen hoe ze hun leerdoelen gaan halen binnen het thema. Leerlingen die zelf gesprekken voeren met leerkrachten en hun ouders, meedenken over de invulling van de themawand, en een weekplanning die is afgestemd op individuele behoeften, het kan op de Zonneboom. Kinderen worden dus medeverantwoordleijk voor de invulling van hun schoolloopbaan. Eigenaarschap noemen we dat.

  Leren is voor iedereen anders. Leeftijdsgenoten zitten natuurlijk niet allemaal in dezelfde periode op hetzelfde niveau. Onderwijs moet volgens ons daarom flexibel zijn. Daarom werken we de ene keer in leerjaren en de andere keer in units met meerdere leeftijdsgroepen. De basisvakken geven we in het leerjaar en met thea's werken we 'groepsdoorbroken'. Zo leren kinderen om op verschillende manieren samen te werken. Nog een voordeel van werken in units: de kinderen krijgen les van meerdere leraren. Leerkrachten die elk hun specialisme hebben. Daarnaast zijn er altijd meerdere leerkrachten die het kind zien en samen nog beter kunnen helpen. Alleen maar voordelen dus om het onderwijs flexibel in te richten.

   

Meer weten?

Wilt u weten hoe een schooldag en de units eruitzien? Ontdek dan ons onderwijs in de praktijk.

 • Ons onderwijs in de praktijk Hoe verloopt een schooldag op De Zonneboom? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.
 • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met De Zonneboom? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel ’t direct.