Alle leerjaren gaan van maandag tot en met vrijdag naar school van 8.30 tot 14.00 uur. Voorafgaand en/of aansluitend aan de schooldag kunnen de kinderen naar de BSO van Humankind in MFA De Zonneboom van 7.30 – 18.30 uur.

Ons uitgangspunt is dat onderwijs en opvang elkaar versterken. Om te zorgen dat onderwijs en opvang overgaan in één doorgaande leerlijn werken wij samen met Kinderopvang Humanitas.

Ontdek de mogelijkheden!

  • Buitenschoolse opvang: na school leren, spelen en ontspannen kinderen in groepsverband of zelfstandig (BSO Wervelwind van Humankind).
  • Voor- en vroegschoolse educatie: de allerkleinsten kunnen alvast langzaam wennen aan de basisschool (Kinderopvang De Zonneboom van Humankind).
  • Peutergroep: uitdaging en avontuur voor oudere peuters, een goede voorbereiding op de basisschool (Peuteropvang de Zon van Humankind).
  • Ons onderwijs in de praktijk Hoe verloopt een schooldag op De Zonneboom? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.
  • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met De Zonneboom? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel ’t direct.