Alle leerjaren gaan van maandag tot en met vrijdag naar school van 8.30 tot 14.00 uur. Voorafgaand en/of aansluitend aan de schooldag kunnen de kinderen naar de BSO van Humanitas in MFA De Zonneboom van 7.30 – 18.30 uur.

Ons uitgangspunt is dat onderwijs en opvang elkaar versterken. Om te zorgen dat onderwijs en opvang overgaan in één doorgaande leerlijn werken wij samen met Kinderopvang Humanitas en Markant Kinderopvang.

Ontdek de mogelijkheden!

  • Buitenschoolse opvang: na school leren, spelen en ontspannen kinderen in groepsverband of zelfstandig (Kinderopvang Humanitas).
  • Voor- en vroegschoolse educatie: de allerkleinsten kunnen alvast langzaam wennen aan de basisschool (Kinderopvang Humanitas).
  • Peutergroep: uitdaging en avontuur voor oudere peuters, een goede voorbereiding op de basisschool (Markant Kinderopvang).
  • Ons onderwijs in de praktijk Hoe verloopt een schooldag op De Zonneboom? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.
  • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met De Zonneboom? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel ’t direct.