Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, onderwijs gebeurt niet alleen op school. De Bargeweide wil graag een actief partnerschap tussen de ouders en de school. Regelmatig contact met u is voor het welzijn van uw kind erg belangrijk. Zo realiseren we optimale omstandigheden voor de ontwikkeling, het leren en de opvoeding van kinderen.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u als ouder de jaarkalender digitaal. Ook krijgt u elke week onze nieuwsbrief in uw mail met informatie over de verschillende groepen en de schoolontwikkelingen.

Leerkracht ziek? Afspraak verschoven? Activiteit afgelast? De Bargeweide maakt gebruik van digiDUIF. Hiermee kunnen we u snel een e-mail, berichtje via de app of sms sturen.

Huisbezoek

De ouders van alle nieuwe leerlingen worden thuis bezocht door de leerkracht. Ook als uw kind al langer op onze school zit, kunt u een huisbezoek aanvragen.

Thema- en ouderavonden

Een aantal keren per jaar wordt u uitgenodigd om over het onderwijs van gedachte te wisselen. Wilt u weten welke data dit schooljaar een avond wordt georganiseerd? Check de kalender op digiDUIF. 

Rapportagegesprekken

Hoe gaat het met uw kind? Tweemaal per jaar ontvangt u een schriftelijk verslag en 2 keer wordt u uitgenodigd voor een ontwikkelings- of portfoliogesprek.

 • Medezeggenschap  

  De medezeggenschap op De Bargeweide is als volgt geregeld:

  • Medezeggenschapsraad
   O
   uders en leerkrachten praten inhoudelijk mee over beleid en organisatie van het onderwijs op onze school.
  • Ouderraad 
   Activeert de ouderparticipatie en heeft een organiserende en coördinerende functie bij iedere vorm van ouderhulp op schoolniveau.
  • Unitouders 
   Zij activeren de ouderparticipatie en hebben een organiserende en coördinerende functie bij iedere vorm van ouderhulp op unitniveau.
  • Leerlingenraad 
   Kinderen uit de leerlingenraad vertellen wat ze belangrijk vinden op school. Het draait op school allemaal om de kinderen, dus hun mening telt!
 • Ons onderwijs in de praktijk Hoe verloopt een schooldag op De Bargeweide? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.
 • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met De Bargeweide? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel ’t direct.