Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, onderwijs gebeurt niet alleen op school. De Bargeweide wil graag een actief partnerschap tussen de ouders en de school. Regelmatig contact met u is voor het welzijn van uw kind erg belangrijk. Zo realiseren we optimale omstandigheden voor de ontwikkeling, het leren en de opvoeding van kinderen.

Via Social Schools ontvangt u iedere maand een nieuwsbrief met wetenswaardigheden van de hele school. Daarnaast houden de leerkrachten van de units u als ouder wekelijks op de hoogte van leuke nieuwtjes, activiteiten en andere belangrijke informatie die unitspecifiek is. 

Via Social Schools ontvangt u ook documenten als schoolkalender e.d. In Social Schools zit ook een kalender die maandelijks de belangrijke activiteiten weergeeft.

Leerkracht ziek? Afspraak verschoven? Activiteit afgelast? De Bargeweide maakt gebruik van Social Schools. Hiermee kunnen we u snel een e-mail, berichtje via de app of sms sturen.

Thema- en ouderavonden

Een aantal keren per jaar wordt u uitgenodigd om over het onderwijs van gedachte te wisselen. Wilt u weten welke data dit schooljaar een avond wordt georganiseerd? Check de kalender op Social Schools. 

Rapportagegesprekken

Hoe gaat het met uw kind?

We starten ons schooljaar met een zogenaamd "handgesprek". Tijdens dit gesprek wordt aan de hand van de vingers van één hand die staan voor ontwikkelingsvragen ingezoomd op wat een kind nodig heeft en welke doelen er gesteld kunnen worden voor het komende schooljaar.

Verder zijn er naar aanleiding van de halfjaarlijkse toetsen twee ontwikkelingsgesprekken één in februari en één in juni. 

In principe is uw kind vanaf groep 4 altijd aanwezig bij deze gesprekken. 

 • Medezeggenschap  

  De medezeggenschap op De Bargeweide is als volgt geregeld:

  • Medezeggenschapsraad
   O
   uders en leerkrachten praten inhoudelijk mee over beleid en organisatie van het onderwijs op onze school.
  • Ouderraad 
   Activeert de ouderparticipatie en heeft een organiserende en coördinerende functie bij iedere vorm van ouderhulp op schoolniveau.
  • Unitouders 
   Zij activeren de ouderparticipatie en hebben een organiserende en coördinerende functie bij iedere vorm van ouderhulp op unitniveau.
  • Leerlingenraad 
   Kinderen uit de leerlingenraad vertellen wat ze belangrijk vinden op school. Het draait op school allemaal om de kinderen, dus hun mening telt!
 • Ons onderwijs in de praktijk Hoe verloopt een schooldag op De Bargeweide? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.
 • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met De Bargeweide? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel ’t direct.