Hoe ziet een schooldag op De Bargeweide eruit? En hoe zijn de units ingedeeld? U ontdekt het hier.

Hoe ziet een schooldag eruit?

De dag begint met een inloop van 8.20 uur. De schooltijd start om 8.30 uur. De kinderen zitten tot ongeveer 8.45 uur in de startkring. Daar bespreken we het dagprogramma, het onderwijsaanbod en de actualiteit.

Aan het werk

Gedurende de dag krijgen de kinderen instructie, verwerken de stof en ontvangen reflectie. Dit geldt voor de basisvakken, de kernconcepten en de creatieve vakken. Per kind verschilt hoeveel ruimte het krijgt in de planning van de activiteiten. Wat voor het ene kind veel oefening vraagt zal voor een ander in een veel kortere tijd kunnen. De instructie en begeleiding wordt afgestemd op de leerbehoefte van het kind. Middels kindgesprekken bespreekt de leerkracht met het kind de voortgang; op deze manier wordt het kind eigenaar van zijn eigen ontwikkeling.

Tijdens de instructie wordt gewerkt aan een stap in de leerlijn, in kleine groepen. Zo sluit de instructie aan bij het niveau van het kind. De leerkracht observeert en waar nodig krijgt het kind begeleiding. Kinderen verplaatsen zich tijdens de schooldag door de unit: van bijvoorbeeld de rekenruimte naar de creatieve ruimte.

Dagafsluiting

Om 13.45 uur komt de basiskring samen voor de afsluiting van de dag. Het leerprogramma eindigt om 14.00 uur.

 • Ontdek de units  

  Op De Bargeweide werken we met units. Jongere en oudere kinderen kunnen elkaar helpen en van elkaar leren. Binnen elke unit zijn de leerlingen ingedeeld in 3 diverse basisgroepen.

  Unit 1
  4 tot 6/7 jaar

  Unit 2
  7 tot 9/10 jaar

  Unit 3
  10 tot 12/13 jaar

  De overgang van de ene naar de andere unit kan meerdere malen per jaar. Een leerling gaat naar de volgende unit als het aanbod daar beter past bij zijn ontwikkeling op sociaal- en emotioneel niveau en zijn belangstelling. Elke overgang gebeurt in afstemming met ouder, kind en leerkracht.

 • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met De Bargeweide? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel ’t direct.