Alle groepen gaan van maandag tot en met vrijdag naar school van 8.30 tot 14.00 uur. Daarnaast zorgen we ervoor dat de schooldag van uw kind aansluit bij uw agenda. Onze openingstijden zijn dan ook van 7.30 tot 18.00 uur.

Ons uitgangspunt is dat onderwijs en opvang overgaat in één doorgaande leerlijn. Een nauwsluitend aanbod dat voor kinderen als vanzelfsprekend wordt ervaren. Hiervoor werken wij samen met Kindercentrum.nl. De kinderen worden op onze eigen locatie door Kindercentrum.nl opgevangen.

Ontdek de mogelijkheden!

  • Voorschoolse opvang: gaat u vroeg in de ochtend al op weg naar uw werk? De voorschoolse opvang kan dan een uitkomst zijn.
  • Buitenschoolse opvang: na school leren, spelen en ontspannen kinderen in groepsverband of zelfstandig.
  • Ons onderwijs in de praktijk Hoe verloopt een schooldag op De Bargeweide? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.
  • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met De Bargeweide? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel ’t direct.