Hoe leren kinderen op De Bargeweide? Lees over onze onderwijsmethode, het aanbod en onze kijk op leren.

Onze kijk op leren

De kinderen van nu vormen de 3.0-maatschappij die komen gaat. In deze tijd wordt van kinderen verwacht dat ze mondig, innovatief, zelfstandig en initiatiefrijk zijn. Ze sturen zichzelf én zijn zichzelf. Tegelijkertijd respecteren ze de ander, werken ze samen en delen ze. Op De Bargeweide leren kinderen vaardigheden die nodig zijn voor werken en leven in de 21e eeuw. We zetten digitale middelen in: alle kinderen hebben de beschikking over hun eigen tablet. Ook mediawijsheid is een belangrijk onderdeel van ons onderwijsaanbod. 

Werken in units

Op onze school leren en werken kinderen in units. Dit betekent dat ze samenwerken met kinderen die ook ouder of jonger kunnen zijn. Leerlingen stellen zelf leervragen op en gaan zelfstandig op zoek naar antwoorden. We bieden betekenisvol en uitdagend onderwijs: de betrokkenheid en nieuwsgierigheid van het kind is de motor van het leerproces. Kinderen ontdekken en ontwikkelen zo hun talenten. 

Ontdekkend leren

Kinderen verschillen in aanleg, leertempo, interesses en in de manier van leren. Het aanbod, de instructie en begeleiding passen we hier specifiek op aan.

De leerlingen plannen zelf of met begeleiding hun dag in aan de hand van het onderwijsaanbod. De ruimtes op school zijn zó ingericht dat leerlingen op verschillende manieren en plekken kunnen leren. We gaan ook vaak ‘naar buiten toe’: want leren doe je overal. 

Onze school is een op christelijk grondslag gefundeerde basisschool. Alle kinderen zijn welkom en alle kinderen krijgen op school kennis van de achtergrond van de christelijke traditie en verhalen waarop de cultuur van ons land gebouwd is. We maken gebruik van de methode 'trefwoord'. Een moderne methode, waarin steeds een relatie wordt gelegd met de actualiteit. 

Leren met kernconcepten

In ons onderwijs verwerken we de maatschappelijke leerdoelen (SLO) met kernconcepten. Dat zijn uitdagende thema's die van allerlei kanten benaderd worden. Maatschappelijke thema's waar we samen op inzoomen. Vanuit een wetenschappelijke hoek, maar ook vanuit een creatieve. De leerlingen leren een thema op verschillende manieren te bekijken. Zo leren ze steeds meer van de werled kennen. En nog mooier: we zorgen dat ze nieuwsgierig blijven.

 • Leren via kernconcepten: inzichten  

  Kinderen leren op De Bargeweide aan de hand van kernconcepten: een verzameling van aan elkaar gerelateerde leerinzichten. Zij verbinden onderdelen van de leerstof en de werkelijkheid. Via kernconcepten begrijpen kinderen hoe iets werkt en waar de verbanden liggen. Hierna bouwen ze routines op. Dit resulteert in inzicht in jezelf, de directe sociale en fysieke omgeving en de ‘grotere’ wereld.

  Het hele jaar zijn de kernconcepten getalbegrip (rekenen en wiskunde) en communicatie (taal) aanwezig. Een overzicht:

  Mens en maatschappij

  • Macht
  • Binding         
  • Evenwicht en kringloop     
  • Communicatie

  Natuur en Techniek

  • Energie         
  • Kracht en golven     
  • Materie         
  • Groei en leven        
  • Tijd en ruimte

  Algemeen

  • Getalbegrip
  • Communicatie

  Naast de vaardigheden van de basisvakken zijn sport en bewegen en de expressieve vakken belangrijk. Hier worden vaardigheden ontwikkeld, ook op het gebied van de persoonsontwikkeling.

Meer weten?

Wilt u weten hoe een schooldag en de groepen eruitzien? Ontdek ons onderwijs in de praktijk. 

 • Ons onderwijs in de praktijk Hoe verloopt een schooldag op De Bargeweide? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.
 • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met De Bargeweide? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel ’t direct.