Communicatie met ouders

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, onderwijs gebeurt niet alleen op school. De Looschool wil graag een actief partnerschap tussen de ouders en de school. Regelmatig contact met u is voor het welzijn van uw kind erg belangrijk.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u als ouder de jaarkalender. Ook krijgt u om de week onze nieuwsbrief in uw mail. Daarnaast houden we u op de hoogte via Facebook. Afspraak verschoven? Activiteit afgelast? De Looschool maakt gebruik van digiDUIF. Hiermee kunnen we u snel een e-mail, berichtje via de app of sms sturen.

Informatieavond

Jaarlijks vindt er een informatieavond plaats om u als ouder te informeren over ons onderwijs.

Thema-avond

Eenmaal per jaar praten wij u bij over een actueel thema binnen deze school.

10-minutengesprekken en spreekuurweken

Daarnaast hebben we 2 keer per jaar 10-minutengesprekken. Samen met de leerkracht bespreekt u de (sociaal-emotionele) ontwikkeling en vorderingen van uw kind. Dit gebeurt onder meer aan de hand van het portfolio van uw kind. Voor kinderen die meer zorg nodig hebben organiseren we 2 keer per jaar spreekuurweken, waarbij gerichte plannen worden toegelicht en besproken.

Inloop

U kunt de leerkrachten dagelijks vóór of ná schooltijd spreken. Een aparte afspraak maken is natuurlijk altijd mogelijk.

 • Medezeggenschap  

  De medezeggenschap op De Looschool is als volgt geregeld:

  • Medezeggenschapsraad
   Ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.
  • Ouderraad
   Helpt bij leuke en extra activiteiten voor de leerlingen.
  • Klankbordgroep
   Betrokken en signalerende, kritische ouders kijken en denken actief mee in het nieuwe leersysteem.
 • In de praktijk
  In de praktijk Hoe ziet een schooldag op de Looschool eruit? En hoe zijn de groepen ingedeeld? U ontdekt het hier.
 • Direct regelen
  Direct regelen Persoonlijk kennismaken met CBS 't Loo? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel ´t direct!