Leren de wereld actief te ontdekken

Actief de wereld ontdekken, omgaan met jezelf én met de groep. Deze thema’s staan centraal op de Looschool in Zelhem. Ons doel: kinderen universele waarden en normen leren die ze verder helpen in de maatschappij van nu.

Op deze school werken de kinderen in basisgroepen, zowel klassikaal als groepsdoorbrekend in open ruimtes. Er zijn vaste blokken voor taal, rekenen en lezen, dan wordt er gewerkt in kleine instructiegroepen op niveau. Daarnaast plannen de kinderen diverse activiteiten en verdiepingen rondom de vakken en thema’s.

 
Ontdek ons onderwijs

Op CBS 't Loo overstijgt de leerstof de traditionele vakindeling. In plaats daarvan bieden wij een verzameling aan elkaar gerelateerde leerinzichten.

Ons onderwijs wordt thematisch vormgegeven. Hiervoor gebruiken wij het International Primary Curriculum (IPC). Dit is een eigentijdse aanpak om kinderen actief de wereld te laten ontdekken. Wij leren kinderen zelfstandig te zijn, nieuwsgierig te zijn en samen te werken.

  • In de praktijk
    In de praktijk Hoe ziet een schooldag op de Looschool eruit? En hoe zijn de groepen ingedeeld? U ontdekt het hier.
  • Direct regelen
    Direct regelen Persoonlijk kennismaken met CBS 't Loo? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel ´t direct!