Communicatie met ouders

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, onderwijs gebeurt niet alleen op school. CBS Arcade wil graag een actief partnerschap tussen de ouders en de school. Regelmatig contact met u is voor het welzijn van uw kind erg belangrijk.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u als ouder de jaarkalender via ons digitale communicatiemiddel Social Schools. Ook krijgt u elke week onze nieuwsbrief in uw mail. Leerkracht ziek? Afspraak verschoven? Activiteit afgelast? CBS Arcade maakt gebruik van Social Schools. Hiermee kunnen we u snel een e-mail, berichtje via de app of sms sturen. U kunt ons ook volgen op Facebook

Spreekmiddagen/Algemene - en tussentijdse ouderavonden

Naast de 10 minuten gesprekken organiseren we maandelijks een spreekmiddag vanaf 14.45 uur. Omdat wij liever niet óver, maar mét kinderen praten, is uw kind hierbij van harte welkom.

Eén keer per jaar is er op onze school een algemene ouderavond. Als het nodig is, worden er extra ouderavonden georganiseerd.

Speltherapie en Keitraining op CBS "Arcade"

 

Speltherapie

"Soms ben je vergeten, dat je sterk en bijzonder bent….”

Als een kind iets vervelends heeft meegemaakt, kan het dat niet zomaar vertellen. Nare gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, het overlijden van een geliefd persoon, mishandeling of echtscheiding zijn dan moeilijk te verwerken. Ook een handicap of een leerstoornis kan een probleem voor een kind zijn. Soms zitten kinderen zo in de knel, dat ze hun draai niet meer kunnen vinden. U merkt bijvoorbeeld dat ze snel prikkelbaar zijn, snel ruzie maken, teruggetrokken of juist drukker zijn dan normaal, slecht slapen, buikpijn of andere lichamelijke klachten hebben, bedplassen, snel en veel huilen, angstig dromen, faalangstig zijn of zich moeilijk kunnen concentreren.

Als een kind langere tijd dit gedrag laat zien, kan de ontwikkeling in gevaar komen. U als ouder of andere opvoeder wilt zo graag helpen, maar soms lukt dat niet. U kunt dan het gevoel hebben dat u uw kind niet meer begrijpt of dat u er geen contact meer mee hebt. Volwassenen hebben geleerd dat praten kan helpen.Voor kinderen is spelen de manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Speltherapie kan een uitkomst zijn voor kinderen die zijn vastgelopen.

Waarom spel als therapie?

Spel is de taal van het kind. Wat het nog niet zo goed kan zeggen, kan het wel in spel laten zien. In de spelkamer kan het kind in alle vrijheid spelen. Het kan zijn opgedane ervaringen uitspelen, verwerken en in het spel met nieuw, ander gedrag experimenteren.

Hoe verloopt speltherapie?

De speltherapie vindt plaats in de spelkamer. De spelkamer is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk ruimte heeft om met allerlei materiaal te spelen. Op deze manier kan het kind uiting geven aan zijn belevingswereld. De speltherapeut is erin gespecialiseerd kinderen met behulp van spel te observeren en te behandelen. De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt spelenderwijs een vertrouwensrelatie met het kind op. Dat vraagt soms enige tijd. Door zich te verplaatsen in het kind, door mee te spelen en te observeren leert de speltherapeut de speeltaal van het kind te begrijpen. Zo krijgt het kind de gelegenheid en de ondersteuning om zijn of haar problemen zo goed mogelijk te uiten en te verwerken. Dit stimuleert zijn of haar ontwikkeling en zal op den duur, zowel voor het kind als zijn omgeving meer evenwicht kunnen brengen.

Het doel van speltherapie is altijd, dat kinderen op eigen kracht weer verder kunnen. Een goede samenwerking met u als ouders/opvoeders heeft een positieve invloed op het verloop van de speltherapie, hiervoor is regelmatig contact met u belangrijk.

Hoe is de werkwijze?

De groepsleerkracht van uw kind bespreekt in de leerbesprekingen onder meer de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Wanneer blijkt dat er zorgen zijn over deze ontwikkeling van uw kind kan de ondersteuningscoach samen met de groepsleerkracht besluiten uw kind aan te melden voor speltherapie.Nadat uw kind de spelobservatie heeft gehad en er door u en de speltherapeut definitief is gekozen voor speltherapie, zal uw kind wekelijks drie kwartier speltherapie op school krijgen. In deze periode zullen er ook evaluatiegesprekken op school zijn met u als ouders/opvoeders, leerkracht en de speltherapeut.De speltherapie wordt afgebouwd als uw kind zonder therapeutische hulp verder kan of als andere hulp nodig is.

Keitraining

De reis door onderwijsland maakt een kind met zijn unieke mogelijkheden en beperkingen. Afhankelijk van wat het daarbij in zijn bagagekoffertje heeft kan het op die reis gemakkelijk struikelen, bijvoorbeeld door faalangst of door een verminderd zelfvertrouwen. De keitraining is een training voor kinderen, waarbij het gaat over het versterken van zelfvertrouwen. "Je bent een kei " training werkt vanuit talenten en stimuleert kracht van binnenuit. Met de training zorg ik dat kinderen lekker in hun vel komen te zitten. Kinderen leren op ongedwongen, speelse manier hun eigen talenten, positieve gedachten en krachten herkennen, waardoor ze zelfvertrouwen ontwikkelen.

Hoe verloopt de keitraining?

Het eerste deel van de training gaat vooral over het voelen. Hierbij komen alert worden op lijfelijke signalen, leren ontspannen en je gevoelens leren veranderen aan de orde. Het middelste deel van de training richt zich vooral op het gedrag. Enerzijds op het aanleren van probleemoplossingsstrategieën, anderzijds op het leren overnemen van specifieke succesvolle strategieën van anderen. In het laatste deel van de training staat het denken centraal.

Het begint met het leren herkennen van belemmerende gedachten en hun hinderlijke effecten. Vervolgens komt het ervaren wat er gebeurt als deze gedachten worden losgelaten en vervangen door meer helpende gedachten. De geleerde vaardigheden worden in de opeenvolgende sessies steeds weer meegenomen en ingeweven in nieuwe oefeningen en opdrachten. Daardoor wordt gezorgd voor integratie van al aangeleerde in nog aan te leren vaardigheden.

Hoe is de werkwijze?

De groepsleerkracht van uw kind bespreekt in de leerbesprekingen onder meer de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Wanneer blijkt dat er zorgen zijn over deze ontwikkeling van uw kind kan de ondersteuningscoach samen met de groepsleerkracht besluiten uw kind aan te melden voor de keitraining. De kei-training is een 14-wekelijkse trainingssessies van elk een uur met de kinderen. Hierbij worden ouders nauw betrokken bij het ontwikkelingsproces van hun kind.

Annet Semmekrot-Akker speltherapeut

 • Medezeggenschap  
  • Medezeggenschapsraad
   Ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.
  • Activiteitencommissie
   Helpt bij leuke en extra activiteiten voor de leerlingen.
  • Leerlingenraad
   Kinderen uit de leerlingenraad vertellen wat ze belangrijk vinden op school. Het draait op school allemaal om de kinderen, dus hun mening telt!
 • In de praktijk
  In de praktijk Hoe ziet een schooldag op CBS Arcade eruit? En hoe zijn de bouwen ingedeeld? U ontdekt het hier.
 • Direct regelen
  Direct regelen Persoonlijk kennismaken met CBS Arcade? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel ´t direct!