Ontdek CBS Arcade

Hoe leren kinderen op CBS Arcade? Lees over onze onderwijsmethode, het aanbod en onze kijk op leren

Onze kijk op leren

Op CBS Arcade kijken we naar de talenten van elk individueel kind. Wij stimuleren persoonlijke groei en zorgen ervoor dat ze hun eigen plekje veroveren in de maatschappij van nu. Kinderen leren het beste op een manier die goed aansluit bij de werking van hun hersenen. Het aanbod, de instructie en begeleiding passen we hier specifiek op aan.

Leren binnen én buiten de school

We bieden kinderen een grote variatie aan leerbronnen. We gebruiken onder meer het International Primary Curriculum (IPC), met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. We gebruiken hierbij regelmatig ICT-middelen als iPad’s en laptops. Kinderen uit de midden- en bovenbouw werken op hun eigen tablet. Het onderwijs strekt zich daarnaast uit buiten de school. We gaan er zoveel mogelijk op uit.

Werken met de Snappet op eigen niveau
Werken met de Snappet op eigen niveau

Open ruimtes

Op CBS Arcade werken we zowel klassikaal als in open ruimtes: met schuifwanden creëren we een gezamenlijk leerplein. Deze ruimtes zijn zó ingericht dat leerlingen op verschillende manieren en plekken kunnen leren. Zo maken we gebruik van taal- en rekenruimtes en ateliers. De leerkrachten zorgen voor structuur, orde en ondersteuning. Kinderen leren zelf hun taken in te plannen, het verschilt per kind hoeveel vrijheid hij of zij hierbij krijgt.

Leerlingen werken samen in wisselende bouwen. Dit betekent dat ze samenwerken met kinderen die ook ouder of jonger kunnen zijn. Dit daagt de leerlingen uit om van én met elkaar te leren.

Wereldse inzichten

We werken vanuit leerlijnen en stellen heldere leerdoelen. Hierdoor weten kinderen waarom ze leren en ontdekken  waar verbanden liggen. Op CBS Arcade is er veel aandacht voor lezen, taal en rekenen. Daarnaast zijn de expressieve vakken, muziek, bewegen, techniek en persoonsontwikkeling belangrijk voor een evenwichtige ontwikkeling. Het hele jaar zijn de wereldse thema’s, getalbegrip (rekenen en wiskunde) en communicatie (taal) aanwezig.

Vanuit het curriculum IPC (International Primairy Curriculum) dat wij hanteren bieden we de lesstof vakoverstijgend aan. Kinderen worden actief betrokken bij de lessen. Voor kinderen is er volop gelegenheid om zelf te denken en te doen!

Meer weten?

Wilt u weten hoe een schooldag en de bouwen eruitzien? Ontdek dan ons onderwijs in de praktijk.

  • In de praktijk
    In de praktijk Hoe ziet een schooldag op CBS Arcade eruit? En hoe zijn de bouwen ingedeeld? U ontdekt het hier.
  • Direct regelen
    Direct regelen Persoonlijk kennismaken met CBS Arcade? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel ´t direct!