Ons onderwijs in de praktijk

Hoe ziet een schooldag op CBS Arcade eruit? En hoe zijn de bouwen ingedeeld? U ontdekt het hier.

Hoe ziet een schooldag eruit?

Een schooldag op CBS Arcade heeft een vaste structuur. Kinderen werken aan hun eigen passende doelen (met een weekplan).

Start van de dag

Kinderen komen vanaf 8.20 uur binnen in hun eigen bouw: de basisgroep. De kring start om 8.30 uur. We beginnen de dag met een lied of gebed. Vanuit een thema wordt aandacht besteed aan godsdienstige vorming. Daarna bespreken we de dagplanning.

Aan het werk

 • 9.00 uur 
  Om 9.00 uur gaan de klassendeuren en schuifwanden open en zijn de lokalen met elkaar verbonden. Zo ontstaat een leerplein. Kinderen gaan hier aan de slag met rekenen, taal, spelling, lezen en schrijven. Leerkrachten geven instructie en begeleiding op niveau, in grote of kleine groepen.
 • 10.00 uur
  Om 10.00 uur gaan de kinderen terug naar hun basisgroep voor een aantal lessen in klassenverband. Denk aan Kanjertraining of Engels. Ook worden er verjaardagen gevierd en spelen de kinderen buiten.
 • 11.00 uur
  Van 11.00 uur tot 12.00 uur vinden dezelfde activiteiten plaats op het leerplein als aan het begin van de ochtend.
 • 12.00 uur
  Van 12.00 tot 13.00 uur lunchen de kinderen in hun eigen basisgroep met de leerkracht. Ook spelen de kinderen weer buiten op het plein of het veld. 
 • 13.00 uur
  Het laatste blok op het leerplein staat in het teken van het International Primary Curriculum. We werken vanuit thema’s in plaats van traditionele vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en de kunstvakken.

Afsluiting van de dag

Om 13:45 uur komen de bouwen samen voor de afsluiting van de dag. Centraal staan de vragen ‘wat heb je geleerd?’ en ‘hoe is het gegaan?’ De dag eindigt voor de kinderen om 14.00 uur.

 • De Bouwen  

  Op CBS de Arcade werken we met bouwen. Kinderen van verschillende leeftijden (maximaal 3 jaar leeftijdsverschil) kunnen zo van elkaar leren.

  Onderbouw

  • Groep 1, 2, 3

  Middenbouw

  • Groep 4, 5, 6

  Bovenbouw

  • Groep 7 en 8
 • Direct regelen
  Direct regelen Persoonlijk kennismaken met CBS Arcade? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel ´t direct!