Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, onderwijs gebeurt niet alleen op school. ’t Prisma wil graag een actief partnerschap tussen de ouders en de school. Regelmatig contact met u is voor het welzijn van uw kind erg belangrijk.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u als ouder de jaarkalender. Ook krijgt u elke week onze nieuwsbrief in uw mail. Daarnaast houden we u op de hoogte via Facebook.

DigiDUIF: snel op de hoogte

Leerkracht ziek? Afspraak verschoven? Activiteit afgelast? 't Prisma maakt gebruik van digiDUIF. Hiermee kunnen we u snel een e-mail, berichtje via de app of sms sturen.

Thema-avonden

Een aantal keren per jaar organiseert onze school een thema-avond om u als ouder te informeren over ons onderwijs. Wilt u weten wanneer de eerst volgende thema avond plaatsvindt? Kijk dan op onze Facebookpagina.

Portfoliogesprekken

U wordt 2 keer per jaar uitgenodigd om over de voortgang van uw kind te praten. Dit gebeurt aan de hand van het dossier (kindportfolio), toetsingen en observaties van leerkrachten. Hierbij is uw kind aanwezig. Ook krijgt u tweemaal per jaar het ontwikkelingsverslag van de docent over uw kind toegestuurd.
 

Ontwikkelingsgesprekken

Hoe gaat het met uw kind? Tweemaal per jaar ontvangt u een schriftelijk verslag en 2 keer wordt u uitgenodigd voor een ontwikkelingsgesprek. Bovendien verzamelen kinderen allerlei opbrengsten van zichzelf in een kindportfolio (werk, verslagen, foto’s en film).
 

Medezeggenschap

De medezeggenschap op ‘t Prisma is als volgt geregeld.

  • Medezeggenschapsraad: ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.
  • Ouderraad: activeert de ouderparticipatie en heeft een organiserende en coördinerende functie bij iedere vorm van ouderhulp.
  • Leerlingenraad: kinderen uit de leerlingenraad vertellen wat ze belangrijk vinden op school. Het draait op school allemaal om de kinderen, dus hun mening telt!
  • Klankbordgroep: betrokken en signalerende, kritische ouders kijken en denken actief mee in het nieuwe leersysteem.
  • In de praktijk Hoe ziet een schooldag op ‘t Prisma er uit? En hoe zijn de units ingedeeld? U ontdekt het hier.
  • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met ‘t Prisma? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Dit kunt u hier!