BASISSCHOOL ’T PRISMA – SAMEN IN BEWEGING

Van kruipen tot lopen en van het schrijven van je eerste woordjes tot de stap naar het voortgezet onderwijs. In de tussentijd vul je je rugzak met de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor jouw toekomst. Op basisschool ’t Prisma groei je samen met anderen op in een doorgaande ontwikkellijn. De basis wordt gelegd om vol vertrouwen de toekomst tegemoet te wandelen. Ga je mee? Dan gaan we samen.

Hoe bereiden jullie kinderen voor op de wereld van morgen?
We leven in een snel veranderende wereld. Onderwijsexperts in Nederland zijn het erover eens dat onze maatschappij vraagt om andere vaardigheden dan voorheen. De tijd dat we naar school gingen om alleen kennis tot ons te nemen ligt echt achter ons. Deze veranderende inzichten hebben we jaren geleden omarmd. We waren daarin heel vooruitstrevend. Ons onderwijs heeft zich inmiddels bewezen, maar we staan niet stil.

Net als de wereld om ons heen, zijn ook wij continu in beweging. Om toekomstbestendig onderwijs te bieden, investeren we in de samenwerking met diverse kennispartners. Goed onderwijs begint natuurlijk met een doordachte visie én is zichtbaar in de praktijk. We merken dat veel scholen nog worstelen met die laatste stap: we weten wel wát we willen, maar hoe zet je die laatste, essentiële stappen? Het is leuk dat scholen uit heel Nederland contact met ons opnemen om die vraag te beantwoorden, ze reizen af naar de Achterhoek voor een kijkje in onze keuken.

Een doorgaande ontwikkellijn, wat houdt dat in?
Kinderen willen de wereld ontdekken, ze zijn nieuwsgierig en leergierig. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen zich het best ontwikkelen in een veilige omgeving met voldoende uitdaging. Door actief samen te werken voor, tijdens en na de basisschoolperiode groeien kinderen met plezier. Van baby tot tiener.

Kindcentrum Avonturijn
In de school is kindcentrum Avonturijn gevestigd. Avonturijn biedt dag- en buitenschoolse opvang. Een peuterspeelgroep is voor beide locaties in ontwikkeling en zal snel starten. We trekken samen op bij de uitwerking van thema’s en organiseren gezamenlijke activiteiten, passend bij de ontwikkeling van het jonge kind. De school wordt een vertrouwde omgeving, dit geeft rust voor kinderen en ouders. Het biedt tegelijk kansen voor kinderen die bijvoorbeeld al wat eerder klaar zijn voor de basisschool.

Het Tienercollege
Meestal ben je aan het eind van groep 8 klaar om uit te vliegen naar het voortgezet onderwijs. Om diverse redenen kan het zijn dat deze vlucht net te vroeg komt. De ervaring leert dat het lang niet altijd zinvol is om groep 8 dan maar over te doen, maar wat dan wel? Uit verschillende hoeken hoorden we geluiden dat er behoefte was aan een alternatief. Vanuit die wens is Het Tienercollege ontstaan. Het Tienercollege komt tegemoet aan individuele ontwikkelbehoeften. Samen met middelbare scholen werken we aan een doorlopende leerlijn, zodat kinderen een jaar later vol vertrouwen hun vleugels uitslaan. We hebben inmiddels al kinderen uit de hele regio mogen verwelkomen en weer los mogen laten.

Talent is jouw toekomst?
We creëren een interessante leeromgeving door themagericht te werken. Kinderen worden via de talentencirkel begeleid, ze ontdekken wie ze zijn, wat ze al kunnen en hoe ze zich nog verder willen ontwikkelen. Het is verweven in het DNA van al onze leerkrachten om leerlingen bewust te maken van de invloed die zij hebben op hun leerproces. Kinderen zijn mede verantwoordelijk, dan neemt de motivatie om te leren toe. Ze ontwikkelen een actieve en onderzoekende houding. Kinderen krijgen bij ons ruimte binnen grenzen om het beste uit zichzelf te kunnen halen.

Actieve leerlingen, actieve ouders?
Ouders zien wij als partners. De ouderbetrokkenheid op ’t Prisma is heel hoog: de ouderraad organiseert diverse evenementen, de commissie gezond denkt actief mee bij onze missie naar een gezonde school en weer een andere groep vertaalt ideeën voor de ontwikkeling van een nieuw schoolplein in concrete voorstellen. Ze poten eetbare planten en er ontstaan fantastische plannen voor een prachtig buitenlokaal. Natuurlijk blijft er voldoende ruimte om lekker te spelen en te bewegen in een groene omgeving.

Ik ben enthousiast, hoe kom ik meer te weten?
Op www.t-prisma.nl lees je meer over onze school. Maar kom vooral sfeer proeven, dat geeft de beste indruk. Mail of bel even dan maken we een afspraak op een van onze locaties. Je bent bij ons van harte welkom!

  • In de praktijk Hoe ziet een schooldag op ‘t Prisma er uit? En hoe zijn de units ingedeeld? U ontdekt het hier.
  • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met ‘t Prisma? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Dit kunt u hier!