Hoe leren kinderen op ‘t Prisma? Lees over onze onderwijsmethode, het aanbod en onze kijk op leren.

Onze kijk op leren

Op ’t Prisma leren de kinderen vanuit talenten en vaardigheden. Zij weten waar hun talenten liggen en zetten die in. Zij gaan zelfbewust nieuwe uitdagingen aan. Dat is wat onze school voor ogen heeft.

De leerlingen werken op ‘t Prisma in units, zelfstandig of in kleine groepjes. Ze plannen hun dag in aan de hand van het onderwijsaanbod. De kinderen krijgen hier begeleiding bij (zoveel als nodig is). De kinderen beginnen en eindigen hun dag altijd in hun basisgroep. De ruimtes op ’t Prisma hebben we zó ingericht dat leerlingen op verschillende manieren en plekken kunnen leren.

Kinderen die van onze school komen:

 • hebben vertrouwen in zichzelf
 • kunnen reflecteren en daardoor keuzes maken
 • hebben eigen normen en waarden ontwikkeld
 • zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag
 • hebben zich breed ontwikkeld, ze weten wat ze kunnen en wie ze zijn
 • gaan respectvol om met de ander en tonen belangstelling voor de ander

Leren via kernconcepten: inzichten

Kinderen leren op ‘t Prisma aan de hand van kernconcepten: een verzameling van aan elkaar gerelateerde leerinzichten. Zij verbinden onderdelen van de leerstof en de werkelijkheid. Via kernconcepten begrijpen kinderen hoe iets werkt en waar de verbanden liggen. Hierna bouwen ze routines op. Dit resulteert in inzicht in jezelf, de directe sociale en fysieke omgeving en de ‘grotere’ wereld.

Het hele jaar zijn de kernconcepten getalbegrip (rekenen en wiskunde) en communicatie (taal) aanwezig. Een overzicht:

 • Mens en maatschappij
  Macht
  Binding         
  Evenwicht en kringloop     
  Communicatie
   
 • Natuur en Techniek
  Energie         
  Kracht en golven    
  Materie         
  Groei en leven        
  Tijd en ruimte
   
 • Algemeen
  Getalbegrip
  Communicatie

’t Prisma: praktijkschool

‘t Prisma is als praktijkschool verbonden met de Educatieve Faculteit Iselinge. Ook van het Graafschap College krijgen we stagiaires. Zij worden opgeleid tot onderwijsassistenten. Verder werken we met studenten van Pedagogiek, sport en beweging en ICT en hebben wij studenten van de Academische Pabo.

Meer weten?

Wilt u weten hoe een schooldag en de units eruitzien? Ontdek dan ons onderwijs in de praktijk.

 • In de praktijk Hoe ziet een schooldag op ‘t Prisma er uit? En hoe zijn de units ingedeeld? U ontdekt het hier.
 • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met ‘t Prisma? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Dit kunt u hier!