Communicatie met ouders

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, onderwijs gebeurt niet alleen op school. SCCSSCHL 3.0 wil graag een actief partnerschap tussen de ouders en de school. Regelmatig contact met u is voor het welzijn van uw kind erg belangrijk.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u als ouder de jaarkalender. Ook krijgt u elke 2 weken onze nieuwsbrief in uw mail. Daarnaast houden we u op de hoogte via Facebook.

Leerkracht ziek? Afspraak verschoven? Activiteit afgelast? SCCSSCHL 3.0 maakt gebruik van digiDUIF. Hiermee kunnen we u snel een e-mail, berichtje via de app of sms sturen.

Thema-avonden

Een aantal keren per jaar organiseert onze school een thema-avond om u als ouder te informeren over ons onderwijs.

Rapportagegesprekken

Hoe gaat het met uw kind? Tweemaal per jaar ontvangt u een schriftelijk verslag en 2 keer wordt u uitgenodigd voor een ontwikkelingsgesprek.

Oudercafé

4 keer per jaar kunt u met de school in gesprek over het opvoeden van kinderen en welke rol onderwijs hierin speelt.

 • Medezeggenschap  

  De medezeggenschap op SCCSSCHL 3.0 is als volgt geregeld:

  • Medezeggenschapsraad: ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.
  • Ouderraad: activeert de ouderparticipatie en heeft een organiserende en coördinerende functie bij iedere vorm van ouderhulp.
  • Leerlingenraad: kinderen uit de leerlingenraad vertellen wat ze belangrijk vinden op school. Het draait op school allemaal om de kinderen, dus hun mening telt!
  • Klankbordgroep: betrokken en signalerende, kritische ouders kijken en denken actief mee in het nieuwe leersysteem.
 • Ons onderwijs in de praktijk
  Ons onderwijs in de praktijk Hoe verloopt een schooldag op SCCSSCHL 3.0? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.
 • Direct regelen
  Direct regelen Persoonlijk kennismaken met SCCSSCHL 3.0? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel ’t direct.