Communicatie met ouders

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, leren gebeurt niet alleen op school. SCCSSCHL 3.0 wil graag een actief partnerschap tussen de ouders en de school. Regelmatig contact met u is voor het welzijn van uw kind erg belangrijk.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u als ouder de jaarkalender. Ook krijgt u elke 2 weken onze nieuwsbrief in uw mail via DigiDUIF. Daarnaast houden we u op de hoogte via Facebook.

Leerkracht ziek? Afspraak verschoven? Activiteit afgelast? SCCSSCHL 3.0 maakt gebruik van digiDUIF. Hiermee kunnen we u snel een e-mail, berichtje via de app of sms sturen.

Wanneer uw kind ingeschreven staat ontvangt u de code waarmee u zich aan kunt aanmelden bij digiDUIF.

Gezonde school: lunch en traktatie

Bewust eten en trakteren. Kinderen leren onder goede omstandigheden. Voldoende afwisseling in stil zitten en  bewegen en gezonde voeding spelen hierbij een belangrijke rol. Als school zijn we hier een voorbeeld in. We kiezen dan ook voor een gezonde (kleine) pauzehap en een gezonde lunch. Koeken zijn voor thuis en worden weer mee gegeven naar huis.

Ook voor de feestelijke trakties vragen wij te kiezen voor de gezonde variant. Op www.gezondetraktaties.nl vindt u volop ideeën om hiermee aan de slag te gaan. De leerkrachten vormen hier geen uitzondering in en ontvangen graag dezelfde traktatie als de kinderen.

Rapportagegesprekken

Hoe gaat het met uw kind? Tweemaal per jaar ontvangt u een schriftelijk verslag en 2 keer wordt u uitgenodigd voor een ontwikkelgesprek / portfoliogesprek. De gesprekken staan ingepland in een rooster dat u begin van het jaar ontvangt. Voor het hele jaar zijn de data bekend. Wij vragen u in uw planning hier rekening mee te houden. Iedere 10 weken krijgt u dan een update wat betreft de ontwikkeling van uw kind.

Bij de portfoliogesprekken zijn de kinderen vanaf 4 jaar aanwezig. Vanaf unit 3 (7/8 jaar) worden de kinderen ook bij de ontwikkelgesprekken verwacht. De gesprekken worden met de kinderen onder schooltijd voorbereid. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende tijd moet zijn om gezamenlijk een gesprek met uw kind te kunnen voeren. De gesprekken duren daarom 30 tot 45 minuten.

Oudercafé

4 keer per jaar kunt u met de school in gesprek over het opvoeden van kinderen en welke rol onderwijs hierin speelt. Deze bijeenkomsten zijn informeel en gericht op het uitwisselen met elkaar.

 • Medezeggenschap  

  De medezeggenschap op SCCSSCHL 3.0 is als volgt geregeld:

  • Medezeggenschapsraad: ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.
  • Ouderraad: activeert de ouderparticipatie en heeft een organiserende en coördinerende functie bij iedere vorm van ouderhulp.
  • Leerlingenraad: kinderen uit de leerlingenraad vertellen wat ze belangrijk vinden op school. Het draait op school allemaal om de kinderen, dus hun mening telt!
  • Klankbordgroep: betrokken en signalerende, kritische ouders kijken en denken actief mee in het nieuwe leersysteem.
 • Ons onderwijs in de praktijk
  Ons onderwijs in de praktijk Hoe verloopt een schooldag op SCCSSCHL 3.0? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.
 • Kom kennismaken
  Kom kennismaken Bent u benieuwd hoe wij op school werken en of uw kind zich thuis zal voelen op onze school? Kom dan een keer kennismaken!