Ons onderwijs in de praktijk

Hoe ziet een schooldag op IKC Succesbos eruit? En hoe zijn de units ingedeeld? U ontdekt het hier.

Hoe ziet een schooldag eruit?

De dag begint met een inloop van 8.15 tot 8.30 uur. De kinderen gaan naar de basiskring in hun unit. In de kring bespreken we het dagprogramma, het onderwijsaanbod en de actualiteit.

Aan het werk

Om 8.45 uur gaan de kinderen de kring uit. Ze krijgen instructie, verwerken de stof en ontvangen reflectie. Dit geldt voor de basisvakken, de kernconcepten en de creatieve vakken. Per kind verschilt hoeveel ruimte het krijgt in de planning van de activiteiten. De leerkrachten geven ondertussen instructie, begeleiding, observeren of gaan in gesprek met het kind.

Tijdens de instructie wordt gewerkt aan een stap in de leerlijn, in kleine groepen van maximaal 8 kinderen. Zo sluit de instructie aan bij het niveau van het kind. De leerkracht observeert en waar nodig krijgt het kind begeleiding.

Kinderen verplaatsen zich tijdens de schooldag door de ruimte van hoek naar hoek. Rekenen wordt gedaan in de rekenruimte, taal in de communicatieruimte, techniek in de eurekaruimte, lezen in de bibliotheek en schilderen in het atelier.

De dag afsluiten

Om 13.45 uur komt de basiskring samen voor de afsluiting van de dag. Het leerprogramma eindigt om 14.00 uur.

 • Ontdek de units  

  Op IKC Succesbos werken we met units. Jongere en oudere kinderen kunnen elkaar helpen en van elkaar leren. Binnen elke unit zijn de leerlingen ingedeeld in 4 diverse basisgroepen.

  • Unit 1: 2 tot 4 jaar
  • Unit 2: 4 tot 6/7 jaar
  • Unit 3: 7 tot 9/10 jaar
  • Unit 4: 10 tot 12/13 jaar

  Overgaan van de ene naar de andere unit kan viermaal per jaar. Een leerling gaat naar de volgende unit als het aanbod daar beter past bij zijn ontwikkeling op sociaal- en emotioneel niveau en zijn belangstelling. Elke overgang gebeurt in afstemming met ouder, kind en leerkracht.

 • Kom kennismaken
  Kom kennismaken Bent u benieuwd hoe wij op school werken en of uw kind zich thuis zal voelen op onze school? Kom dan een keer kennismaken!