Ontdek IKC Succesbos

Op weg naar Succes

Ontdek de school!  Nieuwsgierig?  Lees hier het visieboekje:  Op weg naar Succes  

Bent u benieuwd hoe wij op school te werk gaan? Wilt u sfeerproeven in de klassen? Of hebt u altijd graag een kijkje willen nemen op onze school? Wij organiseren regelmatig een open dag. Houd de website en onze Facebookpagina in de gaten voor de volgende open dagen.  
U kunt ook een oriënterend gesprek aanvragen met schoolleider Anja Otten via 0314 - 62 30 28 of a.otten@gelderveste.nl.

Onze kijk op leren

Op IKC Succesbos staat het onderzoekende kind centraal. Van 'willen naar kunnen'! Kinderen krijgen de ruimte om op onderzoek uit te gaan en zoeken zelf of samen met anderen naar een oplossing. Uiteindelijk wordt deze werkwijze een routine. Wij stimuleren de brede ontwikkeling van kinderen. Naast de basisvakken taal en rekenen horen daar bewegen, muziek, creativiteit, persoonsontwikkeling en kennis van de wereld bij. We gaan vaak ‘op pad’ om de wereld om ons heen te ontdekken. Door kennis te maken met de wereld om ons heen, er op onderzoek te gaan, vergroten we de kennis en het inzicht en zien we de verbindingen (geschiedenis, beroepen, aardrijkskunde, maatschappelijke ontwikkelingen, wetenschap en techniek) die geleid hebben tot de huidige samenleving. Dit doen we met behulp van de Kernconcepten van de KPC groep.

Kinderen krijgen het vertrouwen om te proberen, te leren en vervolgens weer te proberen. Ze hebben een doel waar ze naar toe werken, waarbij ze naar behoefte begeleid worden door anderen. Omdat ieder kind verschillend is zal dit doel en de weg er naar toe bij ieder kind anders zijn. De doelen bevinden zich op het gebied van rekenen, taal, inzichten, kennis en vaardigheden bij de kernconcepten maar ook in de persoonlijke ontwikkeling.

Je kwaliteiten leren kennen die tot stand komen in samenwerking met anderen. Je bent door de ander, je leert jezelf kennen!

In samenwerking met de Universiteit van Twente hanteren we de Talentencirkel. De Talentencirkel leert ieder kind waar zijn krachten bij het onderzoekend leren liggen en waar de krachten in gezet kunnen worden om ook op andere vlakken ontwikkeling te laten zien.

Wanneer het kind in leerjaar 8 de school verlaat weet het wie het is, wat zijn kwaliteiten zijn, hoe het zich kan ontwikkelen en is het zich bewust van het belang van de interactie met anderen om belangrijke ontwikkelingen tot stand te laten komen. Het heeft oog voor en is nieuwsgierig naar zijn omgeving en ziet het belang van een duurzame samenleving.

Onderzoekend leren op niveau

Kinderen verschillen in aanleg, leertempo, in wat zij interessant vinden en in de manier hoe zij het beste leren. Wij helpen kinderen ontdekken welke leerstijl het beste bij ze past. Het aanbod, de instructie en begeleiding passen we hier op aan. Het leren in vooral betekenisvol. Het speelt zich af in voor kinderen herkenbare situaties in de samenleving. Gedurende vijf weken zijn kinderen bezig om zich te verdiepen in vragen en activiteiten die aansluiten bij een thema. Gastlessen en excursies die aansluiten vinden ook in die periode plaats. Vanuit nieuwsgierigheid vragen stellen en je verwonderen over wat je ontdekt. Dan ga je van willen naar kunnen.

De ruimtes op school zijn zó ingericht dat leerlingen op verschillende manieren en plekken kunnen leren. De leerlingen van unit 3 en 4 (midden-en bovenbouw) werken in ruimtes (rekenen en communicatie in de werkruimte, onderzoeksruimte, atelier) en plannen zelf of naar behoefte met een visuele planning hun dag in aan de hand van het onderwijsaanbod. Ze weten dat ze om een routine goed te kunnen trainen, minimaal een uur in een bepaalde ruimte moeten zijn.

In unit 1 en 2 (peuters en onderbouw) werken de kinderen in hoeken. In unit 2 plannen de kinderen op het planbord in in welke hoek ze gaan ontdekken en spelen.

Ze krijgen ruimte om zelf keuzes te maken op weg naar hun doel. Waar eerst de nadruk ligt op zelfredzaamheid wordt er, naarmate ze ouder worden, steeds meer gestuurd op zelfverantwoordelijkheid.

De school is een IKC, Integraal Kindcentrum. Een vroege start en een doorgaande lijn in aanbod en pedagogische benadering zorgt er voor dat er een probleemloze overstap is van unit 1 (speelleergroep 2-4 jarigen) naar de basisschool, unit 2. De speelleergroep wordt verzorgd in samenwerking met Avonturijn. De taal die gebruikt wordt op school, bij de peuters en bij de opvang is dezlefde.

 • Leermodel  

  In het leermodel van IKC Succesbos onderscheiden we 3 soorten kennis:

  • Inzichten: inzicht opbouwen door middel van concrete ervaringen en beelden.
  • Routines: oefenen aan de hand van materialen en activiteiten tot een vaardigheid wordt beheerst.
  • Feiten: studeren met behulp van boeken, ICT, medeleerlingen en volwassenen.
 • Leren via kernconcepten: inzichten  

  Leren via kernconcepten: inzichten
  Kinderen leren op IKC Succesbos aan de hand van kernconcepten: een verzameling van aan elkaar gerelateerde leerinzichten. Zij verbinden onderdelen van de leerstof en de werkelijkheid. Via kernconcepten begrijpen kinderen hoe iets werkt en waar de verbanden liggen. Hierna bouwen ze routines op. Dit resulteert in inzicht in jezelf, de directe sociale en fysieke omgeving en de ‘grotere’ wereld.

  Het hele jaar zijn de kernconcepten getalbegrip (rekenen en wiskunde) en communicatie (taal) aanwezig. Een overzicht:

  Mens en maatschappij

  • Macht
  • Binding         
  • Evenwicht en kringloop     
  • Communicatie

  Natuur en Techniek

  • Energie
  • Kracht en golven     
  • Materie         
  • Groei en leven        
  • Tijd en ruimte

  Algemeen

  • Getalbegrip
  • Communicatie

Meer weten?

Wilt u weten hoe een schooldag en de units eruitzien? Ontdek ons onderwijs in de praktijk. 

 • Ons onderwijs in de praktijk
  Ons onderwijs in de praktijk Hoe verloopt een schooldag op IKC Succesbos? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.
 • Kom kennismaken
  Kom kennismaken Bent u benieuwd hoe wij op school werken en of uw kind zich thuis zal voelen op onze school? Kom dan een keer kennismaken!