Communicatie met ouders

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, leren gebeurt niet alleen op school. IKC Succesbos wil graag een actief partnerschap tussen de ouders en de school. Regelmatig contact met u is voor het welzijn van uw kind erg belangrijk.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u als ouder de jaarkalender. Ook krijgt u elke week onze nieuwsbrief in uw mail via Social Schools. Eén keer in de 5 weken ontvangt u het unitnieuws. Daarnaast houden we u op de hoogte via Facebook.

Leerkracht ziek? Afspraak verschoven? Activiteit afgelast? SCCSSCHL 3.0 maakt gebruik van Social Schools. Hiermee kunnen we u snel een e-mail, berichtje via de app of sms sturen.

Wanneer uw kind ingeschreven staat ontvangt u de code waarmee u zich aan kunt aanmelden bij Social Schools.

Gezonde school: lunch en traktatie

Bewust eten en trakteren. Kinderen leren onder goede omstandigheden. Voldoende afwisseling in stil zitten en  bewegen en gezonde voeding spelen hierbij een belangrijke rol. Als school zijn we hier een voorbeeld in. We kiezen dan ook voor een gezonde (kleine) pauzehap en een gezonde lunch. Koeken zijn voor thuis en worden weer mee gegeven naar huis.

Ook voor de feestelijke trakties vragen wij te kiezen voor de gezonde variant. Op www.gezondetraktaties.nl vindt u volop ideeën om hiermee aan de slag te gaan. De leerkrachten vormen hier geen uitzondering in en ontvangen graag dezelfde traktatie als de kinderen.

Rapportagegesprekken

Hoe gaat het met uw kind? Drie keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een ontwikkelgesprek / portfoliogesprek. Ín de maanden november, maart en juni. U kunt als ouder zelf een geschikte datum kiezen en plannen via Social Schools. De kinderen kleuren een talentencirkel in. Dit wordt gebruikt bij het gesprek. Bij het tweede gesprek wordt er een spiegelblad ingevuld waar ook u als ouder wordt gevraagd een bijdrage in te leveren.

Bij de portfoliogesprekken zijn de kinderen ook aanwezig. De gesprekken worden met de kinderen onder schooltijd voorbereid met de leerkracht. Ze voeren vervolgens zelf het gesprek in uw bijzijn op het gekozen tijdstip. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende tijd moet zijn om gezamenlijk een gesprek met uw kind te kunnen voeren. De gesprekken duren daarom 30 minuten.

Verbinding met ouders

Samenwerken met ouders vinden we een belangrijke meerwaarde op IKC Succesbos. Ouders kunnen meedenken over de invulling van een thema bij een kernconcept of geven een gastles passend bij hun interesse en/of werk. 

Daarnaast zijn er verschillende activiteiten waaraan ouders deelnemen. Dit kan het onderhoud van de tuin zijn, helpen bij vieringen zoals Sint en Kerst of de schoolbibliotheek netjes houden.

Ouders nemen deel aan de Ouderraad of de Medezeggenschapsraad. In de Ouderraad beheert de Steunstichting de ouderbijdrage en regelen ze de activiteiten. De Medezeggenschapsraad geeft instemming en advies over beleidsstukken en schoolontwikkelingen.

Op uitnodiging kunnen ouders ook deelnemen in werkgroepen. In die werkgroepen worden schoolontwikkelthema's besproken en in gang gezet. Zo is er een werkgroep 'hoogbegaafdheid'en een werkgroep 'IKC (Integraal Kindcentrum). 

 • Medezeggenschap  

  De medezeggenschap op IKC Succesbos is als volgt geregeld:

  • Medezeggenschapsraad: ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.
  • Ouderraad: activeert de ouderparticipatie en heeft een organiserende en coördinerende functie bij iedere vorm van ouderhulp.
  • Leerlingenraad: kinderen uit de leerlingenraad vertellen wat ze belangrijk vinden op school. Het draait op school allemaal om de kinderen, dus hun mening telt!
  • Klankbordgroep: betrokken en signalerende, kritische ouders kijken en denken actief mee in het nieuwe leersysteem.
 • Ons onderwijs in de praktijk
  Ons onderwijs in de praktijk Hoe verloopt een schooldag op IKC Succesbos? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.
 • Kom kennismaken
  Kom kennismaken Bent u benieuwd hoe wij op school werken en of uw kind zich thuis zal voelen op onze school? Kom dan een keer kennismaken!