Ontdek SCCSSCHL 3.0

Hoe leren kinderen op SCCSSCHL 3.0? Lees over onze onderwijsmethode, het aanbod en onze kijk op leren.

Onze kijk op leren

Op SCCSSCHL 3.0 staat onderzoekend leren centraal. Kinderen gaan zelf op onderzoek uit en zoeken zelfstandig naar een oplossing. Uiteindelijk wordt deze werkwijze een routine. Wij stimuleren de maximale ontwikkeling van kinderen. Naast de basisvakken taal en rekenen horen daar bewegen, creativiteit, persoonsontwikkeling en kennis van de wereld bij. We gaan vaak ‘op pad’ om de wereld om ons heen te ontdekken.

Onderzoekend leren

Kinderen verschillen in aanleg, leertempo, in wat zij interessant vinden en in de manier hoe zij het beste leren. Wij helpen kinderen ontdekken welke leerstijl het beste bij ze past. Het aanbod, de instructie en begeleiding passen we hier specifiek op aan.

De ruimtes op school zijn zó ingericht dat leerlingen op verschillende manieren en plekken kunnen leren. De leerlingen werken in units en plannen zelf of met begeleiding hun dag in aan de hand van het onderwijsaanbod.

 • Leermodel  

  In het leermodel van SCCSSCHL 3.0 onderscheiden we 3 soorten kennis:

  • Inzichten: inzicht opbouwen door middel van concrete ervaringen en beelden.
  • Routines: oefenen aan de hand van materialen en activiteiten tot een vaardigheid wordt beheerst.
  • Feiten: studeren met behulp van boeken, ICT, medeleerlingen en volwassenen.
 • Leren via kernconcepten: inzichten  

  Leren via kernconcepten: inzichten
  Kinderen leren op SCCSSCHL 3.0 aan de hand van kernconcepten: een verzameling van aan elkaar gerelateerde leerinzichten. Zij verbinden onderdelen van de leerstof en de werkelijkheid. Via kernconcepten begrijpen kinderen hoe iets werkt en waar de verbanden liggen. Hierna bouwen ze routines op. Dit resulteert in inzicht in jezelf, de directe sociale en fysieke omgeving en de ‘grotere’ wereld.

  Het hele jaar zijn de kernconcepten getalbegrip (rekenen en wiskunde) en communicatie (taal) aanwezig. Een overzicht:

  Mens en maatschappij

  • Macht
  • Binding         
  • Evenwicht en kringloop     
  • Communicatie

  Natuur en Techniek

  • Energie
  • Kracht en golven     
  • Materie         
  • Groei en leven        
  • Tijd en ruimte

  Algemeen

  • Getalbegrip
  • Communicatie

Meer weten?

Wilt u weten hoe een schooldag en de units eruitzien? Ontdek ons onderwijs in de praktijk. 

 • Ons onderwijs in de praktijk
  Ons onderwijs in de praktijk Hoe verloopt een schooldag op SCCSSCHL 3.0? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.
 • Direct regelen
  Direct regelen Persoonlijk kennismaken met SCCSSCHL 3.0? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel ’t direct.