Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, onderwijs gebeurt niet alleen op school. Kindcentrum de Flief wil graag een actief partnerschap tussen de ouders en de school. Regelmatig contact met u is voor het welzijn van uw kind erg belangrijk.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u als ouder de jaarplanner. Ook krijgt u regelmatig onze nieuwsbrief via Social Schools. Daarnaast houden we u op de hoogte via Facebook.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u als ouder de activiteitenkalender. Ook krijgt u regelmatig onze nieuwsbrief in uw mail. Daarnaast houden we u op de hoogte via Facebook.

Social Schools: snel op de hoogte

Om u goed te kunnen informeren maakt Kindcentrum CBS De Wegwijzer gebruik van Social Schools. Hiermee kunnen we u snel een e-mail, berichtje via de app of sms sturen. Ook onze nieuwsbrief versturen we met Social Schools

Omgekeerde start- en vervolggesprekken

We beginnen elk schooljaar met omgekeerde startgesprekken. Het doel van zo’n gesprek is dat u als ouder over uw kind kunt vertellen, daarna houden we vervolggesprekken. Samen met de leerkracht bespreekt u de ontwikkelingen en vorderingen van uw kind.

Portfoliogesprekken

We nodigen u 2 keer per schooljaar uit om over de ontwikkeling van uw kind te praten. Dit gebeurt aan de hand van het rapport, toetsingen, observaties en de portfoliomap. Bij deze gesprekken zijn vanaf groep 5 de kinderen ook aanwezig. 

 • Medezeggenschap  

  De medezeggenschap op Kindcentrum CBS De Fleif is als volgt geregeld:

  • Medezeggenschapsraad: ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.
  • De ouderraad: activeert de ouderparticipatie en heeft een organiserende en coördinerende functie bij iedere vorm van ouderhulp.
  • Leerlingenraad: kinderen uit de leerlingenraad vertellen wat ze belangrijk vinden op school. Het draait op school allemaal om de kinderen, dus hun mening telt!
 • Ons onderwijs in de praktijk Hoe ziet een schooldag op Kindcentrum de Flief eruit? En hoe zijn de groepen ingedeeld? U ontdekt het hier.
 • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met Kindcentrum De Flief? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct!