Het verhaal en onze belofte

 

De Flief komt van Flieflotterke.  Een bijnaam voor vlinder. 

Het verhaal 
Van eitje naar rups, van rups naar pop, van pop naar vlinder. Je groeit en groeit. Maar dat gaat niet zomaar. Je hebt een veilige, rustige plek nodig. Voeding, zonder overvoerd te worden. Niet alles lukt gelijk. Daar heb je onze helpende hand voor. Dat geeft kleine rupsjes veerkracht! De rups ontwikkelt zich tot pop. Het zit als een warme veilige jas. Om die jas uit te trekken is kracht nodig. En moed ... en een beetje hulp. Wat is er allemaal buiten die jas? Een grote wereld vol mogelijkheden. Vlieg uit mooie vlinder, en ga de wijde wereld in! 

Onze belofte 
Om te groeien en leren is een goede basis nodig. De juiste basis. Die wordt gevoed door warmte, aandacht, structuur en een helpende hand. Maar ook focus, taal-en rekenvaardigheden en soms dat extra zetje. Zo wordt De Flief jouw 'plekkie'. Samen vinden we jouw talent. Waar ben je goed in? Doe daar wat mee! Zo wordt leren niet alleen handig, het wordt ook leuk! Daar is 'ie' weer ... de juiste basis. Een goede bepakking. Vlieg uit en ga de wereld ontdekken! 

 

Op Kindcentrum De Flief in Zutphen halen we de unieke talenten van ieder kind naar boven. Wij helpen de kinderen het beste uit zichzelf te halen: door het ontwikkelen van een eigen leerstijl en eigen leerdoelen.

We bereiden kinderen voor op het leven en functioneren in de maatschappij. In ons onderwijs staan niet alleen rekenen en taal centraal. Maar leren we kinderen ook de 21e -eeuwse vaardigheden. Zo leren we kinderen: presenteren, creatieve oplossingen bedenken en onderzoek vaardigheden. Bij ons op school werken kinderen veel samen, zowel met leeftijdsgenootjes als met kinderen van andere leeftijden en uit andere groepen. We creëren onderwijs vanuit de ontwikkelingsbehoefte van de leerling. We volgen daarbij de ontwikkeling van de leerling. De leerkracht volgt hierbij niet de methode, maar werkt vanuit de leerlijnen. De leerkracht geeft een doelgerichte les passende bij de ontwikkelingsbehoefte van de leerlingen. De leerkracht doet dit niet alleen, maar in samenspraak met de leerling. Op deze manier is de leerling eigenaar van het proces. De uitwerking hiervan is zichtbaar in de portfolio van de leerling.

We leren en werken samen in een omgeving welke veilig is, we vertrouwen in elkaar hebben en respect hebben voor elkaar. We bevorderen dit door de kanjertraining.

Ook leerkrachten leren bij ons op school. Teamvorming speelt hierbij ook een belangrijke rol. Op basis van vertrouwen leren en werken we samen in een professionele cultuur. Onze onderwijs schoolleider heeft de verantwoordelijkheid om sturing en leiding te geven aan dit proces.

Als school staan we midden in de maatschappij en zoeken we verbinding met andere instanties om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen geven. Als school maken we deel uit van de stichting Gelderveste, we sluiten aan bij de koers van de stichting en maken gebruik van de ondersteuning uit de stichting. Met natuurlijk het belang voor het kind voor ogen!

  • Ons onderwijs in de praktijk
    Ons onderwijs in de praktijk Hoe ziet een schooldag op Kindcentrum de Flief eruit? En hoe zijn de groepen ingedeeld? U ontdekt het hier.
  • Direct regelen
    Direct regelen Persoonlijk kennismaken met Kindcentrum De Flief? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct!
 
Ontdek ons onderwijs in de praktijk

Op Kindcentrum De Flief werken we zowel klassikaal als in open ruimtes. De kinderen plannen zelf hun dag- en weektaken en werk- en spelactiviteiten met behulp van de leerkracht. Er is veel ruimte voor creativiteit en fantasie. Vanuit een veilige omgeving krijgen de kinderen een goede basis om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Kindcentrum CBS De Flief is een open school middenin een multiculturele samenleving. Onze school kent een populatie kinderen van veel verschillende culturele achtergronden. Wij staan open voor de verschillen die er zijn: wij besteden aandacht aan de levensbeschouwelijke achtergrond van al onze leerlingen door projecten en vieringen.