Hoe ziet een schooldag op Kindcentrum de Flief eruit? En hoe zijn de groepen ingedeeld? U ontdekt het hier.

Hoe ziet een schooldag eruit?

In een onderwijsvorm waarin kinderen de ruimte krijgen en zelf keuzes maken, is een duidelijke structuur nodig. Een schooldag op Kindcentrum de Flief heeft een vaste structuur en een ritmisch dag- en weekplan.

Start van de dag

De kinderen zijn vanaf 8.20 welkom Om 8.30 starten we gezamenlijk in de kring.

Aan het werk

’s Ochtends worden de basisvaardigheden getraind met spelling, taal en rekenen. Kinderen werken aan hun eigen dag- en weektaken. Ook lezen krijgt veel aandacht. De leerlingen kiezen dan hun eigen boek uit de schoolbieb.

’s Middags wordt er in een periode van 5 tot 6 weken thematisch gewerkt. Iedere dag kunnen de kinderen het thema op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten verder verkennen, onderzoeken en ervaren.

Een leerkracht volgt de kinderen. Deze geeft instructie en begeleiding en is de vraagbaak voor de kinderen.

Afsluiting van de dag

Om 13.45 uur komt de groep samen voor de afsluiting van de dag. De kinderen vertellen wat ze hebben geleerd en hoe alles is gegaan. Een schooldag eindigt om 14.00 uur.

  • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met Kindcentrum De Flief? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct!