Communicatie met ouders

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, onderwijs gebeurt niet alleen op school. Jenaplanschool Pierson wil graag een actief partnerschap tussen de ouders en de school. 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u als ouder de jaarkalender. Hierin staat een overzicht van de activiteiten die gedurende het schooljaar gepland staan. Daarnaast informeren wij u via onze nieuwsbrief over actuele zaken. Op Facebook en Instagram kunt u ons ook volgen.

Snel op de hoogte via Social Schools

Afspraak verschoven? Activiteit afgelast? Jenaplanschool Pierson maakt gebruik van Social Schools Hiermee kunnen we u snel bericht via de app sturen.

Huisbezoek

Alle leerlingen die nieuw zijn op de school, krijgen binnen drie maanden een huisbezoek van de leerkracht.

Spreekmiddagen

Maandelijks wordt er een spreekmiddag georganiseerd: een gesprek van 15 minuten. Omdat wij liever niet óver, maar mét kinderen praten, is uw kind hierbij van harte welkom.

Donderdag 25, vrijdag 26, dinsdag 30 augustus omgekeerde spreekmiddag. U kunt inschrijven als uw kind bij een nieuwe stamgroepleider komt en u graag wat wilt delen over uw kind.
Woensdag 28 september 2022
Donderdag 3 november 2022
Maandag 12 december 2022
Vrijdag 10 februari 2023
Maandag 13 maart 2023
Dinsdag 18 april 2023
Donderdag 25 mei 2023
Woensdag 28 juni 2023

 

Stamgroepavonden

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij voor alle stamgroepen een informatieavond.

Woensdag 14 september 2022 19.30 uur kikkers 20.15 uur bijen
Donderdag 15 september 2022 19.30 uur orka’s 20.15 uur panda’s

Algemene en tussentijdse ouderavonden

Eén keer per jaar is er een algemene ouderavond. Als het nodig is, worden er extra ouderavonden georganiseerd.

Ouder-kindbijeenkomst (jaarlijkse ouderavond) donderdag 23 maart 2023: 16.30/ 18.30 uur

Kom in de klas ochtend: woensdag 23 november 2022 en donderdag 13 april 2023

Maandag 13 en woensdag 15 februari 2023 adviesgesprekken groep 8
Vrijdag 23 en woensdag 28 juni adviesgesprekken groep 7

Medezeggenschap

De medezeggenschap op Jenaplanschool Pierson is als volgt geregeld:

  • Medezeggenschapsraad: ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.
  • Ouderraad: helpt bij leuke en extra activiteiten voor de leerlingen.
  • Ons onderwijs in de praktijk
    Ons onderwijs in de praktijk Hoe ziet een schooldag op Jenaplanschool Pierson eruit? En hoe zijn de stamgroepen ingedeeld? U ontdekt het hier.
  • Direct regelen
    Direct regelen Persoonlijk kennismaken met Jenaplanschool Pierson? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct!