Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, onderwijs gebeurt niet alleen op school. Jenaplanschool Pierson wil graag een actief partnerschap tussen de ouders en de school. Regelmatig contact met u is voor het welzijn van uw kind erg belangrijk.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u als ouder de jaarkalender. Ook krijgt u elke week onze nieuwsbrief in uw mail. Daarnaast houden we u op de hoogte via Facebook.

Snel op de hoogte via Social Schools

Afspraak verschoven? Activiteit afgelast? Jenaplanschool Pierson maakt gebruik van Social Schools Hiermee kunnen we u snel een e-mail, berichtje via de app of sms sturen.

Huisbezoek

Alle leerlingen die nieuw zijn op de school, krijgen binnen drie maanden een huisbezoek van de leerkracht.

Spreekmiddagen

Maandelijks wordt er een spreekmiddag georganiseerd: een gesprek van 15 minuten. Omdat wij liever niet óver, maar mét kinderen praten, is uw kind hierbij van harte welkom.

Stamgroepavonden

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij voor alle stamgroepen een informatieavond.

Algemene en tussentijdse ouderavonden

Eén keer per jaar is er een algemene ouderavond. Als het nodig is, worden er extra ouderavonden georganiseerd.

Medezeggenschap

De medezeggenschap op Jenaplanschool Pierson is als volgt geregeld:

  • Medezeggenschapsraad: ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.
  • Ouderraad: helpt bij leuke en extra activiteiten voor de leerlingen.
  • Ons onderwijs in de praktijk Hoe ziet een schooldag op Jenaplanschool Pierson eruit? En hoe zijn de stamgroepen ingedeeld? U ontdekt het hier.
  • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met Jenaplanschool Pierson? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct!