Ons onderwijs in de praktijk

HOE ZIET ONZE SCHOOLDAG ERUIT?

 

Een schooldag op Jenaplanschool Pierson heeft een vaste structuur. Er wordt gewerkt met een ritmisch weekplan, waarin de basisactiviteiten van het Jenaplan terugkomen. Dit zijn: gesprek, spel, werk en viering.

Start van de dag

De kinderen komen vanaf 8.20 uur binnen en gaan naar hun stamgroep. Om 8.30 uur starten we samen de dag in de kring. Het dagprogramma, onderwijsaanbod en de actualiteit worden besproken.

Aan het werk

Om 9.00 uur start de eerste blokperiode. Daarin staat rekenen centraal. De kinderen krijgen instructie en gaan daarna zelfstandig aan het werk in het werkboek. Ben je klaar? Dan kun je verder rekenen door spellen te spelen of te werken aan opdrachten die passen bij de rekendoelen die week. Op het weekplan staat het werk aangeven dat die week gedaan moet worden. Kinderen leren samen met de leerkacht een goede planning te maken door taken weg te zetten op het weekplan. We begeleiden ze daar stap voor stap in totdat ze dit zelfstandig kunnen. 

Tussen 10 uur en 10.15 uur eten en drinken de kinderen  in de kring terwijl de leerkacht voorleest.

Vanaf 10.30 start de tweede blokperiode. In de midden- en bovenbouw wordt begonnen met een half uur lezen. Op vaste momenten in de week kan dat ook duo- of tutor-lezen zijn. De leerkrachten hebben tijd voor kinderen die extra aandacht nodig hebben bij het lezen. Daarna komen Begrijpend lezen, taal en spelling aan bod. Ook hier weer een afwisseling van instructie, zelfstandig werken en samenwerkopdrachten.

Na de lunchpauze is het derde tijdsblok (12.30 – 13.45 uur) gericht op het thema van Wereldoriëntatie. Hierin zijn doelen van aardrijkskunde/biologie/geschiedenis/maatschappijleer verwerkt. Per thema is er een vaste opbouw waarin gewerkt wordt aan inhouden die de kinderen moeten leren, daarnaast is er veel ruimte voor de kinderen om met eigen onderzoeksvragen aan de slag te gaan. Alleen of in groepjes worden presentaties gemaakt die in de kring gedeeld worden. Vaak staat in deze periode de flexibele wand open waardoor meer ruimte ontstaat voor samenwerken met kinderen uit een andere stamgroep en ander hoekenwerk.

 

Afsluiting van de dag

Om 13.45 uur komt de stamgroep samen voor de afsluiting van de dag. Centraal staan de vragen ‘wat heb je geleerd?’ en ‘hoe is het gegaan?’ Ook wordt er besproken welke leerdoelen de volgende dag centraal staan. Het leerprogramma eindigt om 14.00 uur.

Ontdek de stamgroepen

Op Jenaplanschool Pierson werken we met 2 of 3 jarige stamgroepen. Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar en leren van elkaar. Ieder jaar wisselen de kinderen van rol: jongste-middelste-oudste.

  • Direct regelen
    Direct regelen Persoonlijk kennismaken met Jenaplanschool Pierson? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct!