Hoe ziet een schooldag op Jenaplanschool Pierson eruit? En hoe zijn de stamgroepen ingedeeld? U ontdekt het hier.

Een schooldag op Jenaplanschool Pierson heeft een vaste structuur. Er wordt gewerkt met een ritmisch weekplan, waarin de basisactiviteiten van het Jenaplan terugkomen (gesprek, spel, werk en viering).

Start van de dag

De kinderen komen vanaf 8.20 uur binnen en gaan naar de kring in hun stamgroep. Deze kring start om 8.30 uur. Het dagprogramma, het onderwijsaanbod en de actualiteit worden besproken. De kinderen kunnen zich rustig focussen op de planning van de dag.

Aan het werk

Om 9.00 uur gaan de deuren open. De kinderen gaan aan de slag met rekenen en taal, spelling, begrijpend lezen, schrijven, creatieve vakken en de onderwijsthema’s. Rekenen gebeurt in de rekenruimte, techniek in de techniekhoek, schilderen in het atelier.

In de stamgroep wordt het kind door meerdere leerkrachten gezien en gevolgd. Zij geven instructie en begeleiding en zijn de vraagbaak voor de kinderen. De kinderen gaan meerdere malen per dag terug naar de stamgroep. Zo bieden we de kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid: 'Wie is mijn juf en bij welke groep hoor ik?'. Verjaardagen, vieringen, kringgesprekken, eten en drinken en voorlezen gebeurt allemaal in een gesloten stamgroep. 'De relatie' is één van de pijlers van Jenaplanschool Pierson en houden we op deze manier hoog in het vaandel.

Afsluiting van de dag

Om 13.45 uur komt de stamgroep samen voor de afsluiting van de dag. Centraal staan de vragen ‘wat heb je geleerd?’ en ‘hoe is het gegaan?’ Ook wordt er besproken welke leerdoelen de volgende dag centraal staan. Het leerprogramma eindigt om 14.00 uur.

Ontdek de stamgroepen

Op Jenaplanschool Pierson werken we met stamgroepen. Kinderen van verschillende leeftijden (maximaal 3 jaar leeftijdsverschil) zitten bij elkaar en leren van elkaar.

  • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met Jenaplanschool Pierson? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct!