Hoe leren kinderen op Jenaplanschool Pierson? Lees over onze onderwijsmethode, het aanbod en onze kijk op leren.

Kinderen weten als geen ander wat de grenzeloosheid van de wereld inhoudt. Op Jenaplanschool Pierson sluiten wij hierbij aan. Dankzij wisselende onderwijsprogramma’s krijgen de leerlingen inzicht in mens en maatschappij en natuur en techniek. Ze begrijpen waarom ze iets leren en weten dit toe te passen in de praktijk.

Een schooldag op Jenaplanschool Pierson heeft een vaste structuur. Er wordt gewerkt met een ritmisch weekplan, waarin de basisactiviteiten van het Jenaplan terugkomen (gesprek, spel, werk en viering).

Start van de dag

De kinderen komen vanaf 8.20 uur binnen en gaan naar de kring in hun stamgroep. Deze kring start om 8.30 uur. Het dagprogramma, het onderwijsaanbod en de actualiteit worden besproken. De kinderen kunnen zich rustig focussen op de planning van de dag.

Aan het werk

Om 9.00 uur start de eerste blokperiode. Daarin staat rekenen centraal. De kinderen die het nodig hebben (kan verplicht of vrijwillig zijn) krijgen instructie in een groepje dat ongeveer hetzelfde niveau heeft. Verder wordt zelfstandig gewerkt aan de rekendoelen die voor die week centraal staan. Dat is altijd in een werkboek, maar dat wordt aangevuld met opdrachtkaarten, spellen of andere verwerkingsvormen die aansluiten bij het thema. Op het weekplan staat het werk aangegeven dat af moet zijn op vrijdag. Op de maandagen leren de kinderen de planning te overzien en zelf de taken weg te zetten. Jongere kinderen worden daar stap voor stap in begeleid.

Tussen 10 uur en 10.15 uur eten en drinken de kinderen met elkaar, waarbij er voorgelezen wordt.

Vanaf 10.30 start de tweede blokperiode. In de midden- en bovenbouw wordt begonnen met een klein half uur lezen. Op vaste momenten in de week kan dat ook duo- of tutor-lezen zijn. De leerkrachten hebben tijd voor kinderen die extra aandacht nodig hebben bij het lezen. Daarna komen Begrijpend lezen, taal en spelling aan bod. Ook hier weer een afwisseling van instructie, zelfstandig werken en samenwerkopdrachten.

Na de lunchpauze is het derde tijdsblok (12.30 – 13.45 uur) gericht op het thema van Wereldoriëntatie. Hierin zijn doelen van aardrijkskunde/biologie/geschiedenis/maatschappijleer verwerkt. Per thema is er een vaste opbouw waarin gewerkt wordt aan inhouden die de kinderen moeten leren, daarnaast is er veel ruimte voor de kinderen om met eigen onderzoeksvragen aan de slag te gaan. Alleen of in groepjes worden presentaties gemaakt die in de kring gedeeld worden. Vaak staat in deze periode de flexibele wand open waardoor meer ruimte ontstaat voor samenwerken met kinderen uit een andere stamgroep en ander hoekenwerk.

 

Afsluiting van de dag

Om 13.45 uur komt de stamgroep samen voor de afsluiting van de dag. Centraal staan de vragen ‘wat heb je geleerd?’ en ‘hoe is het gegaan?’ Ook wordt er besproken welke leerdoelen de volgende dag centraal staan. Het leerprogramma eindigt om 14.00 uur.

Ontdek de stamgroepen

Op Jenaplanschool Pierson werken we met stamgroepen. Kinderen van verschillende leeftijden (maximaal 3 jaar leeftijdsverschil) zitten bij elkaar en leren van elkaar. Ieder jaar wisselen de kinderen van rol: jongste-middelste-oudste.

De stamgroepen:

Onderbouw: leerjaar 1 en 2

Middenbouw: leerjaar 3, 4 en 5

Bovenbouw: leerjaar 6, 7 en 8

  • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met Jenaplanschool Pierson? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct!