Ontdek Jenaplanschool Pierson

Hoe leren kinderen op Jenaplanschool Pierson? Lees over onze onderwijsmethode, het aanbod en onze kijk op leren.

Onze kijk op leren

Kinderen weten als geen ander wat de grenzeloosheid van de wereld inhoudt. Op Jenaplanschool Pierson sluiten wij hierbij aan. Dankzij wisselende onderwijsprogramma’s krijgen de leerlingen inzicht in mens en maatschappij en natuur en techniek. Ze begrijpen waarom ze iets leren en weten dit toe te passen in de praktijk.

Ruimtes in de school

Iedere stamgroep heeft een eigen groepslokaal. Deze zijn zó ingericht dat leerlingen op verschillende manieren kunnen leren.

De lokalen liggen rond een centrale hal. Daarin bevinden zich ook groepstafels en hoeken waar soms door de kinderen gewerkt kan worden. In die hal staat ook een podium waar de weekopeningen en andere vieringen plaatsvinden. 

Leren doe je overal!

Wij helpen kinderen ontdekken welke leerstijl het beste bij ze past. Het aanbod, de instructie en begeleiding passen we hier specifiek op aan. Op Jenaplanschool Pierson is er veel aandacht voor lezen, taal en rekenen. Daarnaast zijn de expressieve vakken, muziek, bewegen, techniek en persoonsontwikkeling belangrijk voor een evenwichtige ontwikkeling. Onderwijs betekent ook ‘op pad gaan’ en de kennis van de wereld vergroten.

Jenaplanessenties

Ons onderwijs is gebaseerd op de universele waarden en normen en wordt vormgegeven aan de hand van de volgende Jenaplanessenties:

 • Ontdek de Jenaplanessenties  

  Ondernemen
  ‘Jouw initiatief is welkom’

  • Nieuwe dingen en oplossingen bedenken.
  • Initiatief nemen, zaken aan de orde stellen, met voorstellen komen.
  • Uitproberen, origineel kiezen.
  • Kwaliteiten effectief inzetten.
  • Ambities tonen, er in geloven, doorzetten.
  • Doelbewust handelen.
  • Informatiebronnen aanboren.

  Plannen
  ‘Durf te dromen’

  • Weten hoe een periode (les, dag, week) is opgebouwd
  • Kunnen vertellen wat er van je verwacht wordt.
  • Spullen snel en goed verzamelen.
  • Dingen in de goede volgorde doen.
  • Eigen leerdoelen kunnen bepalen.
  • Een dag kunnen plannen
  • Een langere periode zelfverantwoordelijk plannen.

  Samenwerken
  ‘Samen kunnen we meer’

  • Delen met anderen.
  • Anderen ‘denktijd’ geven.
  • Aandachtig luisteren en verschil van mening respecteren.
  • Sociaal bewust zijn.
  • Aanwijzingen volgen en geven.
  • Aanbieden anderen te helpen.
  • Respect voor school- en groepsregels

  Creëren
  ‘Alles is mogelijk’

  • Onderzoeken, dingen uit elkaar halen.
  • Alles willen weten, vragen stellen.
  • Snel originele ideeën hebben, niet tevreden zijn met gewoon doorzetten.
  • Het beste uit jezelf halen.
  • Makkelijk overschakelen naar ander gezichtspunt.
  • Makkelijk voortborduren op ideeën van anderen.

  Presenteren
  ‘Laat zien wie je bent’

  • Durf, originaliteit en passie tonen.
  • Natuurlijke authentieke houding.
  • Contact met de toehoorders- en centrale plek
  • Gebruik van (grote) gebaren.
  • Goede articulatie, stemvolume, spreektempo, dynamiek.
  • Goed taalgebruik.
  • Goede verzorging.

  Reflecteren
  ‘Wat is jouw wens, waar word jij blij van?’

  • Laten zien wat er geleerd is.
  • Feedback vragen en geven (tips en tops).
  • Vertellen hoe het anders had gekund.
  • Aanpak evalueren en hier consequenties aan verbinden.
  • Werk nakijken, beoordelen en vervolg bepalen.
  • Beargumenteren waarom je doet wat je doet.
  • Portfolio’s samenstellen, eigen ontwikkeling presenteren.

  Verantwoorden
  ‘Hoe vind je het effect van wat je gedaan hebt’

  • Kunnen vertellen waarom je wat hebt gedaan.
  • Spullen opruimen.
  • Voor jezelf en voor anderen zorgen.
  • Zelf om uitleg vragen.
  • Willen meepraten en beslissen.
  • Consequenties overzien van handelen.
  • Initiatieven nemen om dingen te verbeteren.

  Zorgen voor
  ‘Wij helpen elkaar’

  • Zorgen voor jezelf.
  • Zorgen voor anderen.
  • Zorg hebben voor materialen waar je gebruik van maakt in de school.
  • Binnen met name de tafelgroep hulp bieden.
  • Het op orden houden van de eigen werkplek, die van de tafelgroep, de schoonwoonkamer, werkruimtes van de school en van de directe schoolomgeving.
  • Zorgen voor planten en dieren.

  Communiceren
  ‘Jouw mening telt’

  • Actief luisteren
  • Nadruk leggen op dialoog en niet op discussie/tweerichtingsverkeer.
  • Je voor de ander openstellen.
  • Leren van verdraagzaamheid: geduld.
  • Gedachten onder woorden leren brengen, zodat de anderen die begrijpen.
  • Ontwikkelen van een goed zelfbeeld.
  • Kritisch leren staan t.o.v. versterkte informatie.
  • Kunnen genieten van wat anderen inbrengen.

  Respecteren
  ‘Zijn wie je bent’

  • Rekening leren houden met gevoelens van anderen.
  • Inclusief leren denken.
  • Empathie voelen voor anderen.
  • Terughoudend leren zijn met oordelen.
  • Accepteren dat ieder mens uniek is en er dus verschillen mogen zijn.

Meer weten?

Wilt u weten hoe een schooldag en de stamgroepen eruitzien? Ontdek ons onderwijs in de praktijk. 

 • Ons onderwijs in de praktijk
  Ons onderwijs in de praktijk Hoe ziet een schooldag op Jenaplanschool Pierson eruit? En hoe zijn de stamgroepen ingedeeld? U ontdekt het hier.
 • Direct regelen
  Direct regelen Persoonlijk kennismaken met Jenaplanschool Pierson? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct!