Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, onderwijs gebeurt niet alleen op school. De Meene wil graag een actief partnerschap tussen de ouders en de school. Regelmatig contact met u is voor het welzijn van uw kind erg belangrijk.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u als ouder de jaarkalender. Ook krijgt u elke 2 weken onze nieuwsbrief in uw mail. Daarnaast houden we u op de hoogte via Facebook.

Afspraak verschoven? Activiteit afgelast? De Meene maakt gebruik van digiDUIF. Hiermee kunnen we u snel een e-mail, berichtje via de app of sms sturen.

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij voor alle groepen een informatieavond over ons onderwijs.

Koffie-uurtje

Wilt u iets bespreken over uw kind? Dan kunt u terecht op het koffie-uurtje (elke eerste maandagmiddag van de maand). Het is goed om even een afspraak te maken.

Algemene ouderavond

Elk jaar zijn er meerdere ouderavonden met een bepaald thema. Ook is er een ouderavond met een activiteit voor het hele gezin.

Voortgangsgesprekken

U kunt altijd met de leerkrachten praten over de ontwikkeling van uw kind. Omdat wij liever mét dan óver kinderen praten, zijn zij hierbij van harte welkom!

 • Medezeggenschap  

  De medezeggenschap op De Meene is als volgt geregeld:

  • Medezeggenschapsraad: ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.
  • Ouderraad: helpt bij leuke en extra activiteiten voor de leerlingen.
  • Meedenkgroep: betrokken en signalerende, kritische ouders kijken en denken actief mee in het nieuwe leren.
  • Leerlingraad: kinderen uit de leerlingenraad vertellen wat ze belangrijk vinden op school. Het draait op school allemaal om de kinderen, dus hun mening telt!
 • Kom in de klas op donderdag 8 juni Hoe verloopt een schooldag op Daltonschool De Meene? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.
 • Ons onderwijs in de praktijk Hoe verloopt een schooldag op Daltonschool De Meene? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.