Opvoeden gebeurt zowel thuis als op school en onderwijs gebeurt niet alleen op school. De Meene wil graag een actief partnerschap tussen de ouders en de school. Regelmatig contact met u is voor het welzijn van uw kind erg belangrijk.

Onze jaarkalender vindt u via ons digitale communicatiemiddel, Social Schools. Daarnaast houden wij u via Social Schools op de hoogte van diverse gebeurtenissen en activiteiten. Ook ontvangt u elke twee weken de "Meenedelingen". Hierin worden de belangrijkste dingen voor de komende periode vermeld. Daarnaast houden we u op de hoogte via Facebook.

 

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een informatieavond voor alle groepen over ons onderwijs.

Voortgangsgesprekken

U kunt altijd met de leerkrachten praten over de ontwikkeling van uw kind. Omdat wij liever mét dan óver kinderen praten, zijn zij hierbij van harte welkom!

 • Medezeggenschap  

  De medezeggenschap op De Meene is als volgt geregeld:

  • Medezeggenschapsraad: ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.
  • Ouderraad: helpt bij leuke en extra activiteiten voor de leerlingen.
  • klankbordgroep: betrokken en signalerende, kritische ouders kijken en denken actief mee in het nieuwe leren.
  • Leerlingraad: kinderen uit de leerlingenraad vertellen wat ze belangrijk vinden op school. Het draait op school allemaal om de kinderen, dus hun mening telt!
 • Kom in de klas Hoe verloopt een schooldag op Daltonschool De Meene? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.
 • Ons onderwijs in de praktijk Hoe verloopt een schooldag op Daltonschool De Meene? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.