Leren door hoofd, hart en handen te prikkelen

Op Daltonschool de Meene in Zelhem laten wij ons inspireren door de kernwaarden van het Daltononderwijs. Wij bereiden uw kind voor op de toekomst: ze ontwikkelen zich tot zelfstandige, gemotiveerde burgers die goed kunnen samenwerken.

Op onze school werken wij met de methode ‘Alles-in-1’. Deze methode is relatief nieuw en bijzonder: er wordt niet gewerkt met afzonderlijke zaakvakken, maar met reële thema’s die met elkaar samenhangen. Daardoor begrijpen de leerlingen waarom ze iets leren en weten dit toe te passen in de praktijk. Wij motiveren de leerlingen om een leervraag te ontwikkelen. Met die vraag hopen wij dat zij uitgedaagd worden om écht te leren.

  • Kom in de klas
    Kom in de klas Hoe verloopt een schooldag op Daltonschool De Meene? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.
  • Ons onderwijs in de praktijk
    Ons onderwijs in de praktijk Hoe verloopt een schooldag op Daltonschool De Meene? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.
 
Ontdek ons onderwijs

Daltonschool de Meene ligt in een ruimtelijke omgeving: kinderen hebben alle gelegenheid om te spelen, te ravotten en te ontdekken. De school staat in een woonwijk en de buurt wordt volop betrokken bij activiteiten. Daltonschool de Meene is een voortzetting van een school die in 1931 in buurtschap ‘De Meene’ werd gesticht. De school heeft bewust dezelfde naam gehouden.

Buiten het dorp lag grond die gemeenschappelijk gebruikt werd. Bewoners van het dorp hadden het recht om deze ‘Meenegronden’ te bewerken. Gemeenschappelijk bezit én gemeenschappelijk werkterrein is ook op onze school van toepassing.