Hoe leren kinderen op Daltonschool de Meene? Lees over onze onderwijsmethode, het aanbod en onze kijk op leren.

Onze kijk op leren

Het onderwijs op Daltonschool de Meene is gebaseerd op de kernwaarden van het Daltononderwijs. Deze kernwaarden zijn:

 • vrijheid/verantwoordelijkheid
 • samenwerken
 • zelfstandigheid
 • reflectie
 • effectiviteit/doelmatigheid

Respectvol gedrag naar elkaar toe staat bij onze school hoog in het vaandel.

Leren met ‘Alles-in-1’

Kinderen leren op De Meene aan de hand van ‘Blink’. In deze methode wordt niet gewerkt met afzonderlijke zaakvakken, maar met reële thema’s die met elkaar samenhangen. Het gaat hierbij om:

 • aardrijkskunde
 • geschiedenis
 • biologie
 • cultuur
 • techniek
 • alle expressievakken

De opdrachten prikkelen hoofd, hart en handen en het materiaal is gevarieerd. Zo begrijpen kinderen hoe iets werkt en waar de verbanden liggen. Onderwijs betekent ook dat we er veel op uitgaan: ervaringen opdoen in de échte wereld. ICT neemt eveneens een belangrijke plaats in in ons onderwijs.

 • Eigen leervragen ontdekken  

  Wij helpen kinderen hun leervragen formuleren. Het aanbod, de instructie en begeleiding passen de leerkrachten hierop aan. De kinderen verwerken de stof en werken individueel of in groepjes aan de leervraag van het thema.

 • Klassikaal en zelfstandig  

  Op Daltonschool de Meene wordt in de groepen gewerkt en is er ruimte om in de hal te werken. Na de instructie gaan de kinderen zelf aan de slag. De leerkracht loopt dan een hulpronde en geeft verlengde instructie. Dit gebeurt zowel individueel als in kleine groepjes. 

Meer weten?

Wilt u weten hoe een schooldag en de groepen eruitzien? Ontdek ons onderwijs in de praktijk. 

 • Kom in de klas Hoe verloopt een schooldag op Daltonschool De Meene? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.
 • Ons onderwijs in de praktijk Hoe verloopt een schooldag op Daltonschool De Meene? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.