Hoe ziet een schooldag op De Meene eruit? En hoe zijn de groepen ingedeeld? U ontdekt het hier.

Hoe ziet een schooldag eruit?

Een schooldag op De Meene heeft een vaste structuur. Er wordt gewerkt met een weektaak, waarin de kernwaarden van Dalton terugkomen.

Start van de dag

Alle kinderen mogen vanaf 8.20 uur binnenkomen. Als de kinderen in de groep zijn worden de weektaak, het onderwijsaanbod en de actualiteit besproken. Daarnaast is er tijd voor een godsdienstig moment. Hiervoor wordt de methode Trefwoord gebruikt.

Aan het werk

Na de start van de dag gaan de kinderen ‘aan het werk’ met taal- en rekengerichtevakken. Na de instructie gaan de kinderen hier mee aan de slag en is er ruimte voor verlengde instructie. 's Middags wordt er aandacht besteed aan de wereldoriëntieerde vakken. De leerkracht loopt tussendoor hulprondes en stimuleert en ondersteunt de kinderen. 

Afronding van de dag

Om 13.45 uur komt de groep weer bij elkaar om samen te reflecteren op de dag. De school gaat om 14.00 uur uit.

 • Ontdek de groepen  

  Op De Meene werken we met enkele en gecombineerde groepen.

  De groepen voor 2021/2022

  • 1/2
  • 3/4A
  • 3/4B
  • 5
  • 6/7
  • 7/8 

  Het eerste half jaar heeft groep 7 drie dagen apart les van een leerkracht en twee dagen zitten de leerlingen verdeeld bij groep 6 en 8 in. 

 • Kom in de klas Hoe verloopt een schooldag op Daltonschool De Meene? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.