Hoe ziet een schooldag op De Meene eruit? En hoe zijn de groepen ingedeeld? U ontdekt het hier.

Hoe ziet een schooldag eruit?

Een schooldag op De Meene heeft een vaste structuur. Er wordt gewerkt met een weektaak, waarin de kernwaarden van Dalton terugkomen.

Start van de dag

De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 mogen vanaf 8.20 uur binnenkomen. Als de bel gaat om 8.25 uur gaan de kinderen van de andere groepen in de rij staan en worden ze opgehaald door de leerkracht. Als de kinderen in de groep zijn worden de weektaak, het onderwijsaanbod en de actualiteit besproken. Daarnaast is er tijd voor een godsdienstig moment. Hiervoor wordt de methode Trefwoord gebruikt.

Aan het werk

Om 9.00 uur gaan de kinderen ‘aan het werk’ met taal- en rekengerichtevakken. Na de instructie gaan de kinderen hier mee aan de slag en is er ruimte voor verlengde instructie. 's Middags wordt er aandacht besteed aan de wereldoriëntieerde vakken. De leerkracht loopt tussendoor hulprondes en stimuleert en ondersteunt de kinderen. 

Afronding van de dag

Om 13.45 uur komt de groep weer bij elkaar om samen te reflecteren op de dag. De school gaat om 14.00 uur uit.

 • Ontdek de groepen  

  Op De Meene werken we met enkele en gecombineerde groepen.

  • Groep 1/2
  • Groep 1/2
  • Groep 3
  • Groep 4/5
  • Groep 5/6
  • Groep 6/7
  • Groep 8
 • Kom in de klas Hoe verloopt een schooldag op Daltonschool De Meene? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.