Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, onderwijs gebeurt niet alleen op school. CBS de Rank wil graag een actief partnerschap tussen de ouders en de school. Regelmatig contact met u is voor het welzijn van uw kind erg belangrijk.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u als ouder de informatiekalender. Ook krijgt u maandelijks onze nieuwsbrief. Daarnaast houden we u op de hoogte via de Social Schools App en  Facebook.

Leerkracht ziek? Afspraak verschoven? Activiteit afgelast? CBS de Rank maakt gebruik van Social Schools. Hiermee kunnen we u snel een bericht sturen.

Oudergesprekken

Aan het begin van het schooljaar werken we extra aan groepsvorming en zullen er kennismakingsgesprekken plaatsvinden tussen leerling-ouders-leerkracht. 

Spreekuur en rapport bespreken

Meerdere keren per jaar informeren wij u tijdens het spreekuur over ons onderwijs. Tijdens de 15-minutengesprekken bespreken we samen met u de vorderingen van uw kind.

 • Medezeggenschap  

  De medezeggenschap op CBS de Rank is als volgt geregeld:

  • Medezeggenschapsraad: ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.
  • Ouderraad: helpt bij de organisatie van leuke en extra activiteiten voor de leerlingen.
  • Klussencie: ouders onderhouden de ruimtes in en om de school.
 • In de praktijk Hoe ziet een schooldag op CBS de Rank eruit? En hoe zijn de groepen ingedeeld? U ontdekt het hier.
 • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met CBS de Rank? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct.