Hoe ziet een schooldag op CBS de Rank eruit? En hoe zijn de groepen ingedeeld? U ontdekt het hier.

Hoe ziet een schooldag eruit?

Een schooldag op CBS de Rank heeft een vaste structuur. Er wordt gewerkt met een ritmisch weekplan, waarin de kernwaarden van Thinking for Learning terugkomen.

Start van de dag

De kinderen komen vanaf 8.15 uur binnen en gaan naar de groep. Het dagprogramma, het onderwijsaanbod en de actualiteit worden besproken. De kinderen kunnen zich rustig focussen op de planning van de dag.

Aan het werk

’s Ochtends worden de basisvaardigheden getraind met rekenen, taal, lezen en schrijven. Kinderen werken aan hun eigen dag- of weektaken, afhankelijk van de groep waarin ze zitten.

De kinderen lunchen op school en gaan ’s middags aan de slag met thema’s waarin vakken geïntegreerd worden. Een leerkracht volgt de kinderen. Deze geeft instructie en begeleiding en is de vraagbaak voor de kinderen.

Dagafsluiting

Elke schooldag wordt afgesloten met een lied of een gebed. De kinderen gaan om 14.00 uur naar huis of naar de opvang.

  • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met CBS de Rank? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct.