Communicatie met ouders

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, onderwijs gebeurt niet alleen op school. CBS De Haven wil graag een actief partnerschap tussen de ouders en de school. Regelmatig contact met u is voor het welzijn van uw kind erg belangrijk.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u als ouder de jaarkalender. Ook krijgt u elke week onze nieuwsbrief (het H4tje) in uw mail. Daarnaast houden we u op de hoogte via Social Schools. U kunt ook de kalender via deze website bekijken. 

Social Schools: snel op de hoogte

Leerkracht ziek? Afspraak verschoven? Activiteit afgelast? CBS De Haven maakt gebruik van Social Schools. Hiermee kunnen we u snel een e-mail, berichtje via de app of sms sturen.

Intakegesprek

Wij nodigen u en uw kind uit voor een intakegesprek: 8 weken voordat uw kind instroomt. Zo kan uw kind een goede start maken op school.

Gesprek nieuwe leerlingen

Zit uw kind net in groep 1? Dan volgt na 6 weken een gesprek waarin u samen met de leerkracht de eerste indrukken en resultaten bespreekt.

Ouderavonden

Elk jaar organiseren we ouderavonden, waaronder een informatieavond in september. We vertellen over de leerstof die we dat jaar gaan behandelen en over de manier van werken in de groep.

(Omgekeerde) 10-minutengesprekken

Aan het begin van het jaar houden we de zogenaamde ‘omgekeerde 10-minutengesprekken, waarbij u aan de leerkracht de interesses en kwaliteiten van uw kind vertelt. Daarnaast hebben we de reguliere 10-minutengesprekken. Samen met de leerkracht bespreekt u de ontwikkelingen en vorderingen van uw kind.

Voortgangsgesprekken

We nodigen u meerdere keren uit om over de voortgang van uw kind te praten. Dit gebeurt aan de hand van het rapport, toetsingen en observaties van leerkrachten. Omdat wij liever mét dan óver kinderen praten, zijn zij hierbij van harte welkom!

Medezeggenschap

De medezeggenschap op CBS De Haven is als volgt geregeld:

  • Medezeggenschapsraad: ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.
  • De ouderraad: activeert de ouderparticipatie en heeft een organiserende en coördinerende functie bij iedere vorm van ouderhulp.
  • Klassenouders: organiseren praktische hand- en spandiensten, specifiek voor de groep.
  • In de praktijk
    In de praktijk Hoe ziet een schooldag op CBS De Haven eruit? En hoe zijn de groepen ingedeeld? U ontdekt het hier.
  • Direct regelen
    Direct regelen Persoonlijk kennismaken met CBS De Haven? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't hier!