Ontdek CBS De Haven

Hoe leren kinderen op CBS De Haven? Lees over onze onderwijsmethode, het aanbod en onze kijk op leren.

Onze kijk op leren

Kinderen leren op CBS De Haven aan de hand van totaalinzichten: met behulp van thema’s verbinden zij onderdelen van de leerstof en de werkelijkheid. Daardoor begrijpen kinderen hoe iets werkt en waar de verbanden liggen. Leren vanuit samenhang!

Hierbij houden we de kerndoelen scherp in het oog. Hierop stuurt de leerkracht. We behandelen de thema’s in verschillende projecten. Rondom actualiteiten, zoals verkiezingen, ontwikkelen we specifieke projecten.

Eigen leerstijl ontdekken

Wij helpen kinderen ontdekken welke leerstijl het beste bij ze past. Het aanbod, de instructie en begeleiding passen we hier specifiek op aan. We bieden de kinderen veel verschillende leerbronnen, die we verwerken binnen het International Primary Curriculum (IPC). Wij leren kinderen zelfstandig en nieuwsgierig te zijn en samen te werken. Er is volop oog en aandacht voor relatie, competentie en autonomie.

Rijke leeromgeving

Op CBS De Haven werken we klassikaal én klasdoorbroken. We zorgen voor verbinding tussen de lokalen. De leerlingen werken in groepen en plannen zelf of met begeleiding hun dag in aan de hand van het onderwijsaanbod.

Kennis van de wereld

Op CBS De Haven is er veel aandacht voor lezen, taal en rekenen. Daarnaast zijn de expressieve vakken, muziek, bewegen, techniek en persoonsontwikkeling belangrijk voor een evenwichtige ontwikkeling. Onderwijs betekent ook ‘op pad gaan’ en de kennis van de wereld vergroten. Verschillende ICT-middelen zetten we hiervoor in.

Meer weten?

Wilt u weten hoe een schooldag en onze groepen eruitzien? Ontdek dan ons onderwijs in de praktijk.

  • In de praktijk
    In de praktijk Hoe ziet een schooldag op CBS De Haven eruit? En hoe zijn de groepen ingedeeld? U ontdekt het hier.
  • Direct regelen
    Direct regelen Persoonlijk kennismaken met CBS De Haven? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't hier!