Ons onderwijs in de praktijk

Hoe ziet een schooldag op CBS De Haven eruit? En hoe zijn de groepen ingedeeld? U ontdekt het hier.

Hoe ziet een schooldag eruit?

In een onderwijsvorm waarin kinderen de ruimte krijgen en zelf keuzes maken, is een duidelijke structuur nodig. Een schooldag op CBS De Haven heeft een vaste structuur en een ritmisch weekplan.

Start van de dag

De kinderen van groep 1, 2 en 3 zijn vanaf 8.20 welkom voor de inloop. Ouders kunnen dan belangrijke zaken aankaarten, vragen stellen of een afspraak maken met de leerkracht. De kinderen uit de overige groepen gaan om 8.30 zelfstandig naar hun groep. Zij starten in de kring. Samen met de leerkrachten plannen de kinderen hun dag in.

Aan het werk

Om 9.00 uur gaan de kinderen aan de slag met rekenen en taal, spelling, begrijpend lezen en schrijven. 'Vrij lezen’ krijgt veel aandacht. De leerlingen kiezen hun eigen boek, krant of tijdschrift in de schoolbibliotheek.

In de middag gaan de kinderen aan de slag met (creatieve) projecten. Vakken als aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, techniek en woordenschat worden met elkaar verweven.

Een leerkracht volgt de kinderen. Deze geeft instructie en begeleiding en is de vraagbaak voor de kinderen.

Afsluiting van de dag

Om 13.45 uur komt de groep samen voor de afsluiting van de dag. De kinderen vertellen wat ze vandaag hebben geleerd en hoe alles is gegaan. Het leerprogramma eindigt om 14.15 uur.

Ontdek de groepen

De basiskring is een sociale groep met een vaste leerkracht. De kinderen beginnen en eindigen hun dag in deze groep.

  • Direct regelen
    Direct regelen Persoonlijk kennismaken met CBS De Haven? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't hier!