Communicatie met ouders

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, onderwijs gebeurt niet alleen op school. Basisschool IJzevoorde wil graag een actief partnerschap tussen de ouders en de school. Regelmatig contact met u is voor het welzijn van uw kind erg belangrijk.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt de jaarkalender. Ook krijgt u elke week onze nieuwsbrief in uw mail. Daarnaast houden we u op de hoogte via Facebook.

Snel op de hoogte via Social Schools

Leerkracht ziek? Afspraak verschoven? Activiteit afgelast? Basisschool IJzevoorde maakt gebruik van Social Schools. Hiermee kunnen we u snel een e-mail, berichtje via de app of sms sturen.

Huisbezoek

Zo nodig gaat een leerkracht op huisbezoek bij de kinderen die nieuw op school zijn.

Algemene en tussentijdse ouderavonden

Eén keer per jaar is er op onze school een algemene ouderavond. Als het nodig is, worden er extra ouderavonden georganiseerd.

Medezeggenschap

De medezeggenschap op Basisschool IJzevoorde is als volgt geregeld:

  • Medezeggenschapsraad: ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.
  • Ouderraad: helpt bij leuke en extra activiteiten voor de leerlingen.
  • Ons onderwijs in de praktijk
    Ons onderwijs in de praktijk Hoe verloopt een schooldag op Basisschool IJzevoorde? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.
  • Direct regelen
    Direct regelen Persoonlijk kennismaken met Basisschool IJzevoorde? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel ’t direct.