Ons onderwijs in de praktijk

Een schooldag op Basisschool IJzevoorde, hoe ziet die eruit? En hoe zijn de groepen ingedeeld? Lees het hier.

Hoe ziet een schooldag eruit?

Een schooldag op Basisschool IJzevoorde heeft een vaste structuur. We werken met een 5-gelijke dagen model, waarbij in de ochtend aandacht is voor de kernvakken. In de middag besteden we aandacht aan Wereld Oriëntatie, gym, Engels en de creatieve vakken,

De groepen zijn als volgt ingedeeld:

Groep 1/2: Juf Moniek / Juf Marjolein

Groep 3/4: Juf Sasja / Juf Rian

Groep 5/6: Juf Femke / Juf Sanne

Groep 7/8: Juf Mariska / Meester Jos

Start van de dag

Vanaf 8.20 zijn de kinderen van harte welkom op school. Om 8.30 starten we de dag. Samen met de kinderen nemen we het dagprogramma, het onderwijsaanbod en de actualiteit door.

Aan de slag

Na de dagopening gaan de kinderen aan de slag met rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, schrijven, creatieve vakken, sport en bewegen.

Ochtend- en middagpauze

Van 10.15 – 10.30 uur is het ochtendpauze, wij moedigen aan om uw kind fruit mee te geven. De middagpauze is van 12.00 – 12.30. De kinderen nemen zelf lunch mee. 

Afsluiting van de dag

De dag wordt gezamenlijk afgesloten. Dan bespreken we met elkaar wat we hebben geleerd en hoe de dag is verlopen. Ook worden de leerdoelen voor morgen besproken. Om 14.00 is de school uit.

  • Direct regelen
    Direct regelen Persoonlijk kennismaken met Basisschool IJzevoorde? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel ’t direct.