Ons onderwijs in de praktijk

Een schooldag op Basisschool IJzevoorde, hoe ziet die eruit? En hoe zijn de groepen ingedeeld? Lees het hier.

Hoe ziet een schooldag eruit?

Een schooldag op Basisschool IJzevoorde heeft een vaste structuur. We werken met een continurooster, waarbij de basisactiviteiten van de kernconcepten volop aandacht krijgen.

Start van de dag

Vanaf 8.20 zijn de kinderen van harte welkom op school. Om 8.30 starten we de dag. Samen met de kinderen nemen we het dagprogramma, het onderwijsaanbod en de actualiteit door.

Aan de slag

Na de dagopening gaan de kinderen aan de slag met sport en bewegen, rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, schrijven, creatieve vakken en de onderwijsthema’s.

Ochtend- en middagpauze

Van 10.15 – 10.30 uur is het ochtendpauze. De middagpauze is van 12.00 – 12.30. De kinderen nemen zelf lunch mee. 

Afsluiting van de dag

Om 13.45 uur komt de basisgroep samen voor de afsluiting van de dag. Dan bespreken we met elkaar wat we hebben geleerd en hoe de dag is verlopen. Ook worden de leerdoelen voor morgen besproken. Om 14.00 is de school uit.

 • De groepen  

  Op Basisschool IJzevoorde werken we met basisgroepen. Kinderen van verschillende leeftijden (maximaal 3 jaar leeftijdsverschil) kunnen zo van elkaar leren.

  • Basisgroep 1: groep 1 en 2
  • Basisgroep 2: groep 3 en 4
  • Basisgroep 3: groep 5 en 6
  • Basisgroep 4: groep 7 en 8

  De groepen werken allemaal aan hetzelfde thema. Vanzelfsprekend houden we hierbij rekening met de afzonderlijke ondersteuningsbehoeften van elk kind. De kinderen hebben een vaste leerkracht als aanspreekpunt.

 • Direct regelen
  Direct regelen Persoonlijk kennismaken met Basisschool IJzevoorde? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel ’t direct.