Ons onderwijs in de praktijk

Hoe ziet een schooldag op CBS WonderWijs eruit? En hoe zijn de units ingedeeld? U ontdekt het hier.

Hoe ziet een schooldag eruit?

In een onderwijsvorm waarin kinderen de ruimte krijgen en zelf keuzes maken, is een duidelijke structuur nodig. Een schooldag op CBS WonderWijs heeft een vaste structuur en een ritmisch weekplan.

Start van de dag

De kinderen komen vanaf 8.20 uur binnen en gaan naar de basiskring in hun unit. Deze kring start om 8.30 uur. Het dagprogramma, het onderwijsaanbod en de actualiteit worden besproken. De kinderen kunnen zich rustig focussen op de planning, het kernconcept en het leeraanbod van de dag.

Aan het werk

Om 9.00 uur gaan de kinderen aan de slag met rekenen en taal, spelling, begrijpend lezen, schrijven, de creatieve vakken en het kernconcept. Rekenen gebeurt in de rekenruimte, techniek in de techniekhoek, schilderen in het atelier.

In de unit ziet en volgt een leerkracht het kind. Deze geeft instructie en begeleiding en is de vraagbaak voor de kinderen.

Afsluiting van de dag

Om 13.45 uur komt de unit samen voor de afsluiting van de dag. Centraal staan de vragen ‘wat heb je geleerd?’ en ‘hoe is het gegaan?’ Het leerprogramma eindigt om 14.00 uur.

 • Ontdek de units  

  Op CBS WonderWijs werken we met units. Deze lijken op een gezin of speelgroep op straat. Kinderen van verschillende leeftijden leren van elkaar.

  • Unit 1: 4 tot 7 jaar
  • Unit 2: 7 tot 10 jaar
  • Unit 3: 10 tot 12 jaar

  De basiskring is een sociale groep met een vaste leerkracht. De kinderen beginnen en eindigen hun dag in een kring met de basisgroep.

 • Direct regelen
  Direct regelen Persoonlijk kennismaken met CBS WonderWijs? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel ’t direct.