Ontdek CBS WonderWijs

Hoe leren kinderen op CBS WonderWijs? Lees over onze onderwijsmethode, het aanbod en onze kijk op leren.

Onze kijk op leren

Op CBS WonderWijs werken we in open ruimtes. Deze zijn zó ingericht dat leerlingen op verschillende manieren en plekken kunnen leren. De leerlingen werken in units en plannen zelf of met begeleiding hun dag in aan de hand van het onderwijsaanbod. De leerkrachten garanderen structuur, orde en ondersteuning in dit proces.

Eigen leerstijl ontdekken

Wij helpen kinderen ontdekken welke leerstijl het beste bij ze past. Het aanbod, de instructie en begeleiding passen we hier specifiek op aan. Op CBS WonderWijs is er veel aandacht voor lezen, taal en rekenen. Daarnaast zijn de expressieve vakken, muziek, bewegen, techniek en persoonsontwikkeling belangrijk voor een evenwichtige ontwikkeling. Onderwijs betekent ook ‘op pad gaan’ en de kennis van de wereld vergroten. Verschillende ICT-middelen worden ingezet.

 • Leren via kernconcepten: inzichten  

  Kinderen leren op CBS WonderWijs aan de hand van kernconcepten: een verzameling van aan elkaar gerelateerde leerinzichten. Zij verbinden onderdelen van de leerstof en de werkelijkheid. Via kernconcepten begrijpen kinderen hoe iets werkt en waar de verbanden liggen. Hierna bouwen ze routines op. Dit resulteert in inzicht in jezelf, de directe sociale en fysieke omgeving en de ‘grotere’ wereld.

  Het hele jaar zijn de kernconcepten getalbegrip (rekenen en wiskunde) en communicatie (taal) aanwezig. Een overzicht:

  Mens en maatschappij

  • Macht
  • Binding         
  • Evenwicht en kringloop     
  • Communicatie

  Natuur en Techniek

  • Energie         
  • Kracht en golven     
  • Materie         
  • Groei en leven        
  • Tijd en ruimte

  Algemeen

  • Getalbegrip
  • Communicatie

  Rondom actualiteiten, zoals verkiezingen, ontwikkelen we specifieke kernconcepten.

Meer weten?

Wilt u weten hoe een schooldag en onze units eruitzien? Ontdek dan ons onderwijs in de praktijk. 

 • Ons onderwijs in de praktijk
  Ons onderwijs in de praktijk Hoe verloopt een schooldag op CBS WonderWijs? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.
 • Direct regelen
  Direct regelen Persoonlijk kennismaken met CBS WonderWijs? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel ’t direct.