Communicatie met ouders

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, onderwijs gebeurt niet alleen op school. CBS WonderWijs wil graag een actief partnerschap tussen de ouders en de school. Regelmatig contact met u is voor het welzijn van uw kind erg belangrijk.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u als ouder de jaarkalender. Ook krijgt u elke week onze nieuwsbrief in uw mail. Daarnaast houden we u op de hoogte via Facebook.

Leerkracht ziek? Afspraak verschoven? Activiteit afgelast? CBS WonderWijs maakt gebruik van digiDUIF. Hiermee kunnen we u snel een e-mail, berichtje via de app of sms sturen.

Thema-avonden

Een aantal keren per jaar organiseert onze school een thema-avond om u als ouder te informeren over ons onderwijs. Hierover wordt u op tijd geinformeerd d.m.v. de Digiduif

Portfoliogesprekken

U wordt meerdere keren uitgenodigd om over de voortgang van uw kind te praten. Dit gebeurt aan de hand van het dossier (kindportfolio), ontwikkelverslagen en rapportages, toetsingen en observaties van leerkrachten. Omdat wij liever mét dan óver kinderen praten, zijn zij hierbij van harte welkom!

 • Medezeggenschap  

  De medezeggenschap op CBS WonderWijs is als volgt geregeld:

  • Medezeggenschapsraad: ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.
  • De activiteitencommissie: activeert de ouderparticipatie en heeft een organiserende en coördinerende functie bij iedere vorm van ouderhulp.
  • Steunstichting: beheert de ouderbijdragen en de inkomsten. Het geld wordt gebruikt voor schoolzaken die niet door het rijk worden vergoed.
 • Ons onderwijs in de praktijk
  Ons onderwijs in de praktijk Hoe verloopt een schooldag op CBS WonderWijs? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.
 • Direct regelen
  Direct regelen Persoonlijk kennismaken met CBS WonderWijs? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel ’t direct.